Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Flp

'Youth in Action' a Fiatalok Lendületben Program angol neve

A Fiatalok Lendületben Programot az Európai Unió fiatalok számára hozta létre. Célja, hogy a fiatal európaiakat aktív Európa polgári – társadalmi - részvételre, szolidaritásra és toleranciára ösztönözze, és bevonja őket Európa jövőjének alakításába. A Program elősegíti a fiatalok mobilitását Európa határain belül és azokon kívül is, hozzájárul a nem-formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, valamint a kultúrák közötti párbeszédhez. Emellett iskolázottságtól, szociális és kulturális háttértől függetlenül bátorítja valamennyi fiatal bevonását és foglalkoztatását, hiszen a Fiatalok Lendületben Program mindenkié!

A különféle projektek kapcsán érdemes kiemelni a Fiatalok Lendületben Programot, ami számtalan kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb távú projekt megvalósítását teszi lehetővé. Egy meglehetősen részletes leírás található az alábbi linken: aminek egy rövid összefoglalását itt olvashatjátok. Minden olyan információ, ami valamilyen szinten hiányos, itt megtalálható. Pályázati útmutató,

"A Fiatalok Lendületben Program európai szinten kíván válaszolni a fiatalok serdülőkortól felnőttkorig felmerülő igényeire. Jelentős mértékben hozzájárul számos kompetencia elsajátításához a nem-formális tanulás révén,valamint a fiatalok aktív társadalmi részvételének népszerűsítésével."

Ez röviden annyit jelent, hogy az Európai Uniós alapból minden tekintetben széles körben elérhető projekteket támogatnak, amik nem csupán kikapcsolódást, vagy kalandot jelenthetnek a résztvevők számára, de adott esetben igazolást is kaphatnak az itt szerzett tapasztalataikról, kapcsolatokat építhetnek, többnyire minimális- vagy zéró önköltséggel, illetve esetenként az önköltséget meghaladó ösztöndíjjal. A fent említett általános célok elérése, nemzetközi projekteken történik ún. állandó prioritások szem előtt tartásával, amik a következők:

 • Európa polgárság
 • A fiatalok (társadalmi) részvétele
 • Kulturális sokszínűség
 • Hátrányos helyzetű fiatalok bevonása

Ezen kívül pedig vannak ún. Éves priorítások, ami egy adott évben kiemelt témákat jelente, tehát az ilyen témák mentén szerveződő projektek az adott évben nagyobb prioritást élveznek.

Ezeknek a programoknak két fontos eleme továbbá:

A nem-formális tanulás: Fiatalok Lendületben Program fontos lehetőségeket biztosít a fiatalok számára bizonyos készségek és kompetenciák elsajátítására, így az európai dimenzióval bíró nem-formális és informális tanulás kulcsfontosságú eszköze.

Youthpass: Mindenki, aki részt vett a Fiatalok Lendületben Program alábbi kategóriáiban jogosult arra, hogy Youthpass tanúsítványt kapjon, amely bemutatja és igazolja a nem-formális tanulás terén, a projekt során szerzett tanulási tapasztalatot és tanulási eredményeket.

Az FLP projektek 5 alapprogramba, ezeken belül pedig több kategórába vannak osztva:

1. alapprogram: Fiatalok Európáért

 • 1.1 Ifjúsági cserék
 • 1.2 Ifjúsági kezdeményezések
 • 1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek

2. alapprogram: Európai Önkéntes Szolgálat

3. alapprogram: Fiatalok a Világban

 • 3.1 Együttműködés az Európai Unió szomszédos országaival
 • 3.2 Együttműködés a világ más országaival

4. alapprogram: Ifjúsági Támogató Rendszerek

 • 4.1 Az ifjúság(politika)i területen európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása
 • 4.2 Az Európai Ifjúsági Fórum támogatása
 • 4.3 Az ifjúsági munkában és az ifjúsági szervezetekben aktívan résztvevők képzése és hálózatépítése
 • 4.4 Innovációra és minőségre ösztönző projektek
 • 4.5 Információs tevékenység a fiatalok, valamint az ifjúsági munkában és az ifjúsági szervezetekben aktívan résztvevők számára
 • 4.6 Partnerségek
 • 4.7 A Fiatalok Lendületben Program intézményi hálózatának támogatása
 • 4.8 A Fiatalok Lendületben Program értékének emelése

5. alapprogram: Európai Eggyüttműködés Támogatása az Ifjúságpolitika terén

 • 5.1 A fiatalok és az ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói
 • 5.2 Az ifjúságpolitika jobb megértését és megismerését célzó tevékenységek támogatása
 • 5.3 Együttműködés nemzetközi szervezetekkel

Ebből is látható, hogy egy kiterjedt, sokrétű tevékenységről van szó, aminek a lebonyolításában számos intézet vesz részt uniós és országos szinten egyaránt.

Célcsoport[]

Kardinális kérdés továbbá, hogy kik vehetnek részt ilyen projekteken. A részvétel feltételeit alapvetően a projekt kategóriája határozza meg. Ezen belül az állampolgárság és a korosztály kérdését érdemes kiemelni. Bár eddig leírtakból is kiderül, hogy a világ jelentős részére szólnak lehetőségek, így az előbbi alapvetően ritkán probléma, mégis az egyik legfontosabb feltétel ezen alapul. Az utóbbi már annál inkább jelenthet gondot. A projektek alapvetően 13-30 év közti résztvevőknek szólnak, de van, ahol ez szűkebb van, ahol tágabb, az egyes országokból érkező csoportok vezetőjére pedig jellemzően nem vonatkozik a korhatár.

Források, további információk[]

Advertisement