Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A FAÉK - egy alternatív oktatási program, az Állampolgári képzés továbbgondolása. A program célja egy általános alapképzés - akár önképzés - megvalósítása, mely lehetővé teszi olyan készségek és ismeretek elsajátítását bármely személy számára, amivel egy nyitott, demokratikus társadalom fenntarthatóvá válik. Jelen változatban a nyitottság, önállóság és felelősség alapértékeknek tekinthetőek.


Bevezető[]

Ha egyszer megértjük az ismétléssel és szorongással működtetett, szolgai viselkedést kialakító modern iskoláztatás rejtett logikáját, akkor elég könnyű elkerülni a trükkjeit és a csapdáit. Az iskola alkalmazottakat és fogyasztókat nevel a gyerekekből; neveljünk vezetőket és kalandorokat a sajátjainkból. Az iskola reflexszerű engedelmességre neveli a gyerekeket; tanítsuk meg a sajátjainkat kritikusan és önállóan gondolkodni. A jól iskolázott gyerekek hamar unatkozni kezdenek; segítsünk a sajátjainknak a belső életük kialakításában, hogy aztán sose unatkozzanak. Ösztönözzük őket arra, hogy a komoly, a felnőtt dolgokkal foglalkozzanak történelemben, irodalomban, filozófiában, zenében, művészetekben, közgazdaságban, teológiában – mindazzal, amit a tanárok elég jól ismernek ahhoz, hogy elkerüljék. Tegyük próbára a gyerekeinket azzal, hogy elég egyedüllétet biztosítunk számukra ahhoz, hogy megtanulhassák élvezni a saját társaságukat, hogy belső párbeszédet folytathassanak. A jól iskolázott embereket az egyedülléttől való rettegésre kondicionálták; állandóan társaságot keresnek a TV, a számítógép, a mobiltelefon és a felszínes, gyorsan megkötött és gyorsan felbontott barátságok révén. A gyerekeinknek sokkal értelmesebb életet kellene élniük, és élhetnek is.

Felépítése[]

Alsós kortól ideális indítani, a természetes kíváncsiság és érettségnek megfelelően. Az ismeretanyag egymásra épülő, az egyszerűbb, hétköznapi fogalmak tisztázásától (barátság, kíváncsiság) fokozatosan halad a 100 főnél nagyobb társadalmi struktúrák működésének megértése felé (pl. képviselet, érdekérvényesítés, fenntarthatóság). A képzés egyszerűségre, rugalmasságra törekszik, praktikus ismeretek átadása, játékos gyakorlatokkal együtt. Nem kíván problémákkal részleteiben foglalkozni, hanem általánosítható probléma-megoldó készség, változatos logikai és kooperációs képességek nevelését tűzi ki célul.

5 fejlettségi szintből áll:

 1. . Családi
 2. . Emberi
 3. . Csoportos
 4. . Közösségi
 5. . Társadalmi

Módszere[]

Az életben felmerülő problémák, és kívánatos célállapotok közötti kapcsolatok bemutatása és megértése, fejlesztésre biztatás. Tehát problémamegoldó módszerek, képességek és célállapotok elsajátítása alapszinten.

Célállapotok[]

Módszerek, elvi megközelítések, gyakorlatok[]

Az alábbi folyamatába előkészítő áttekintés egy részletesebb mátrix jellegű kibontáshoz

Faek

FAÉK képzésben használt fogalmak kapcsolási javaslata a témák feldolgozásához segítségül

Értelmezési segédlet: A Bal középső vastagított keretből indul a folyamat, a nyilak egy jellemző, de nem kizárólagos téma átvezetési pontot mutatnak. A keretek formája a foglalkozás lehetséges formájára utal:

 • Alul keskenyebb "tölcsér" = gyakorlatra, játékos feldolgozásra alkalmas.
 • Hatszög = új anyag elméleti, beszélgetős értelmező bevezetés
 • Ovális: Lelki, érzelmi szálak megjelennek, bensőségesebb téma
 • Sarkára állított négyszög: döntési helyzet, értékítélet, vitákhoz jó alap
 • Téglalap: további ismeretek, melyek túlmutatnak a FAÉK képzés keretein.

kapcsolatok[]

Logikai láncok az egymásra épülésre:

 • Elsősegély > Maslow-piramis > Flow > Spiráldinamika
 • Erdei séta > Kertészkedés > Állatgondozás > Beteggondozás
 • Barátság és Vita > megbeszélés > megállapodás, szerződés > Vitakultúra, Alku
 • Logikát igényló élethelyzetek > Probléma-megoldás lépései, szervezési ismeretek,
 • Érdekérvényesítés
 • Vitakultúra
 • Logika, igazságtartalom - Kibogozó
 • Személyiségfejlesztés, önképzés, erénye ismerettárak
 • Rendszerek alapjai: Kertészkedés, modell építés
 • Gondolkodás,
 • Csoportmunka gyakorlása
 • Kommunikációs, artikulációs gyakorlatok
 • Stresszoldás, meditálás, öregedés, egészség, tisztálkodás
 • Mindig lehet változtatni

Elvi megközelítések[]

 • Memetika, ismeretelmélet


Készségek, képességek[]


Gyűjtemények, jegyzetek[]

Kapcsolódó irodalom[]

Advertisement