Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Erőforrás szerző-védő közmondások elemzése

Előszó[]

A sikeres, vagy sikertelen magatartás meghatározza az életünket és önvédelmi feladatainkat. Az alábbi elemzés közmondások, szólások, idézetek segítségével a békés és támadó magatartásokat jellemzi. Ezután a felsorolás az életben előforduló legfontosabb (rangsor, terület, birtok, stb.) erőforrásszerző–védő területekhez tartózó magatartásmódokat igyekszik népi bölcseletek alapján szintén értelmezni és rendszerezni, előnyök, hátrányok, törvényszerűségek és viselkedéstanácsok alapján.

Felmérések szerint a közmondások kialakulása kb. 70-80 év, míg a népszokásoké 30-40 év. A gyors társadalmi fejlődés miatt, már nincs elég idő új közmondások, népszokások kialakulására, ezért a régiek elavulása mellett, gyengül a társadalmi nevelői színtér ezen a területen.

A viselkedéskutatások és azokat alátámasztó, használható népi bölcseletek, szólások, idézetek kincset érhetnek a vetélkedéskultúra oktatás-nevelésében. Ezek az ismeretek is segíthetik az „eurázsiai do” (szellemi, erkölcsi út) erkölcs és személyiségfejlesztő értékeinek európai kialakítását – ami azért is fontos, mert a csak „ázsiai do” ismereteinek nagy részét, az eltérő szubkultúrák (értékrend, erkölcsi normák, gondolkozásmód, vallási irányultság) miatt, nem tudjuk hitelesen (csak misztifikálva) oktatni.

A közmondásokat a magasabb metafora értéke (rejtett értelmű, életismereten alapuló megfejtéssel járó hasonlat), érthetetlenné teheti a gyermekkorúak számára. Ezért a gyerekeknél biztosítani kell az egyszerűen érthető közmondásokat, szólásokat, idézeteket, közérthető magyarázattal.

Kiváló lehetőség a judo edzésfeladatokért kapott jutalomcsillag hátoldalán közmondásokat terjeszteni. Erre alkalom, ha például három megtanult közmondás után, kaphat újabb jutalomcsillagot. Máig nem felejtem el egy kisóvodás testtartását. Felbökte mutató úját jó magasra, és kiáltva mondta fel a közmondást: „Ismétlés a tudás anyja.”

Remélem, hogy ezt az elemzést, - a szülők, tanárok, edzők egy része tovább fejleszti gyermekek érdekében.

Így tett a sportágfejlesztési szakfelügyelő is, akit felkértem a megjelenő elemzések lehetséges árnyalására, csiszolására. Értékes kisebb hibajavítások mellet, felhívta a figyelmemet az alábbiakra:

„Lehet, hogy pedagógiai üzenetük miatt kihagynám az alábbiakat:

 • A cél szentesíti az eszközt.
 • Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad.
 • A férfi csapodár.
 • A nő ingatag.
 • Ruha teszi az embert.

Valamint a szerelemre vonatkozó részeket.”

Elvi kérdés, hogy negatív életigazságokat is megismertetve neveljünk, vagy különösen kisgyerekeknél életkorcsoportnak megfelelő közlésmóddal csak a szép és jó irányába mutassunk fejlődési utat. A felvetés felhívja a figyelmet a jogos fejlődés-lélektani követelményekre. Én - viselkedés-önvédelmi okok miatt kamaszkorban - az életigazságok válogatás nélküli, de óvodás korcsoportokat figyelembevevő megismertetés oldalán állok. Mert például bölcsen, és nem bután jobb becsületesnek lenni. Ugyanakkor valóban negatív nevelési eredményt adhat óvodáskorban a pozitív nevelői hatásokat nélkülöző – életkori lelki terhelhetőséget figyelmen kívül hagyó közlésmód. A helyes választ a közmondások eredményes alkalmazásának nevelési gyakorlata mutathatja meg – általános véleményt kifejezve.

A közmondások többnyire rész (néha igaz), sokszor általános (általában igaz), ritkán egyetemes (kis kivétellel mindig igaz) viselkedés igazságokat tükröznek és abszolút igazságszintet (lásd tudományos igazság) nem érnek el. A „Ruha teszi az embert.” (anyagi értékek rangsor elismerése) és a „Nem a ruha teszi az embert.” (emberi értékek rangsor elismerése) közmondás funkcionális értelmezése, egymással nem ellentétes, működő igazsággá teszi a látszólag ellentétes megállapításokat. Ne feledjük, hogy a működő igazságok (törvényszerűségek) is elavulhatnak eltérő időben és környezetben.

Békés magatartás közmondás gyűjteménye.[]

Előnyök:

 • Jobb egy béke száz hadnál. (Békében lehet fejlődni, gyarapodni.)
 • A béke orvosság, a civódás méreg. (A béke nyugalom, a veszekedés stressz.)
 • Szeresd a békét, ha sokáig akarsz élni! (A békét becsülni kell!)
 • Békés folyónak virágos a partja. (Békében lehet fejlődni, gyarapodni.)

Törvényszerűség:

 • A béke szüli a pénzt, a pénz a háborút. (A megtermelt javakat, sokszor elveszik a tulajdonosától.)
 • A legjobb ember sem élhet mindig békében. (Az érdeksérelmek elkerülhetetlenek.)
 • A teljes béke ritka madár a világon. (Az érdeksérelmek elkerülhetetlenek.)
 • Békét kíván az ellenség is. (A háború az ellenséget is sújtja.)

Viselkedés tanács:

 • Ha békét akarsz, készülj a háborúra! (Nem bántják azt, akitől tartanak.)
 • Ne bánts, nem bántanak! (Aki nem sért érdeket, békén hagyják.)
 • Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj! (Aki nem sért érdeket, békén hagyják.)
 • Hadat, pört soha ne kívánj. (A háború, pereskedés nyugalmat nem ad.)
 • Jobb félni, mint megijedni. (Az óvatosság mindig hasznos.)
 • Szégyen a futás, de hasznos. (A túlerő elkerülése hasznos.)
 • Okos enged, szamár szenved. (A makacsságnál hasznosabb az együttműködés.)

Konfliktuskezelés:[]

 • Többet ésszel, mint erővel. (Gondolkodva többre jutunk, mint csak erőlködve.)
 • Aranykulcs minden ajtóba beillik. (Pénzzel sok mindent ellehet érni.)
 • A kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad. (Mindketten jól járnak.)
 • A szép szó az ellenséget is kibékíti. (A megfelelő magatartás, békítő hatású.)
 • Elásták a csatabárdot. (Kibékültek.)

Támadó magatartás közmondás gyűjteménye.[]

Előnyök:

 • Aki mer, az nyer. (A bátorság eredményt hoz.)
 • Bátraké a szerencse. (A bátorság eredményt hoz.)

Törvényszerűség:

 • Aki szelet vet, vihart arat. (A piszkálódás, nagy ellenindulatot szabadíthat fel.)
 • Amelyik kutya ugat, az nem harap. (Csak fenyeget, de többet nem mer.)
 • Aki veszekedni akar, könnyen talál botot. (Aki támadni akar, - okot, eszközt talál hozzá.)
 • Sok lúd disznót győz. (A sokadalom túlerőt jelent egy ember ellen.)
 • Verekedés közt elvész az igazság. (Az indulatok elsöprik a higgadt érvelést.)
 • Nem az a legény, aki üti, hanem aki állja. (A kitartás fontos.)

Viselkedés tanács:

 • Kétszer mérj, egyszer vágj. (Meggondoltan támadj!)
 • Fő a bátorság. (A bátorság fontos.)

Viselkedésjellemzők:

 • Kimutatja a foga fehérjét. (Megmutatja dühét, valódi szándékait.)
 • Elszabadult a pokol. (Gonosz indulatok kerekednek felül.)
 • Szemet szemért, fogat fogért. (Bosszút áll.)
 • Inába szállt a bátorság. (Inkább elfut, mint szembeszáll.)
 • Bátor, mint az oroszlán. (Példamutatóan bátor.)

Kudarcélményből eredő magatartás közmondás gyűjteménye.[]

Előnyök:

 • Ami fáj, az nevel. (A bánat tanít meglátni, megérteni fontos dolgokat.)

Hátrányok:

 • A harag rossz tanácsadó. (A düh rossz döntésekre sarkall.)
 • Késő bánat ebgondolat. (Előre kell gondolkodni.)
 • Könnyű sebet ejteni, de nehéz gyógyítani. (Könnyebb bánatot okozni, mint feledni.)
 • Ha begyógyul is a seb, megmarad a helye. (Nem felejti bánatát.)
 • Ár ellen nehéz úszni. (Túlerő ellen sok a kudarc.)
 • A baj nem jár egyedül. (Egyik baj megteremti, vonzza a másikat.)

Törvényszerűség:

 • Borúra derű, derűre ború jön. (A siker és kudarc életünk része.)
 • Aki másokat legyőz erős, aki önmagát, hatalmas. (Az alkalmazkodás és önuralom erősebb a basáskodásnál.)
 • Az idő a düh orvossága. (A harag idővel elmúlik.)
 • Minden ösvényen vannak tócsák. (Az életben kudarcok törvényszerűen léteznek.)
 • A fájdalom elkerülhetetlen. A szenvedés választás dolga. (Bánat terheinktől megszabadulhatunk.)
 • Antiszthenész: Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigy embert saját lelke.

Viselkedés tanácsok:

 • Kutyaharapást szőrivel gyógyítsd! (Ha nem sikerült, próbáld újra hasonló területen!)
 • Szakíts időt a vidámságra, ez a lélek zenéje! (A vidámság értékes.)
 • Megérdemli az édest, aki megízlelte a keserűt. (Bánat után szükség van ellensúlyként örömre.)
 • Ne legyen oly haragod, hogy más időre ne halaszthasd. (Az önuralom fontos.)
 • Lenyeli a békát. (Elfogadja a nem tetsző dolgot.)
 • Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. (Sorsunkat viselkedéssel befolyásoljuk.)
 • A boldogtalanság az általad nyitva hagyott ajtón jön be. (A kudarcok okát, hibáink feltárásával csökkenthetjük.)
 • Csak a tudatlan ember haragszik - a bölcs megértő. (A bölcs átlátja a helyzetet.)
 • A boldogság egyik akadálya, hogy mindig túl nagy boldogságot várunk. (Fontenelle)
 • Joseph Murphy:

Megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.
Amit másokkal teszel, azt valójában önmagaddal teszed; Tudatalattid megteremti benned azt, amit érzel, és amit gondolsz másokról.
A lélek békéje nélkül nincs boldogság.

A munka biztos menedék annak, aki magányos.

Kirekesztő (normatív) magatartás közmondás gyűjteménye.[]

Előnyök:

 • A mi kutyánk kölyke. (Hozzánk tartozó, nem idegen.)
 • Egy követ fújnak. (Egyezik a véleményük.)
 • Mindenki a magáét segíti. (Hasonló a hasonlót segíti.)

Hátrányok:

 • Kilóg a sorból. (Nem olyan, mint a többi.)
 • Kutyából nem lesz szalonna. (Megrögzött rosszból nem lesz jó.)
 • Ötödik kerék a kocsiban. (Fölösleges.)
 • Nem szed más kosarába epret. (Csak sajátját segíti, gyarapítja.)

Törvényszerűség:

 • Nem vagyunk egyformák. (Minden ember más.)
 • Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. (A hasonló érdekűek összetartanak.)
 • Mindenkinek van valami hibája. (Senki sem hibátlan.)

Viselkedés tanácsok:

 • Vedd fel a szürke színt! (Ne legyél ingerlően kirívó.)
 • Hasonló a hasonlónak örül. (Aki más, mint ő - azzal nem barátkozik.)
 • Antiszthenész: Figyeljünk oda ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik felfedezik hibáinkat.

Rangsorszerző-védő magatartás közmondás gyűjteménye.[]

Előnyök:

 • Jobb fent, mint lent. (Rangsor elsőként, több jut neki.)
 • Közel van a húsos fazékhoz. (Rangsora miatt több jut neki.)
 • Ruha teszi az embert. (Van, amikor a gazdagság számít.)

Hátrányok:

 • Szegénységi bizonyítványt állít ki magáról. (Rossz képességű, neveletlen rangsorú.)
 • Azért, mert eltakarod, még nem vagy nagyobb a napnál. (Önkritika nélküli beképzeltség, félrevezet rangsorhelynél.)
 • Nehogy már a nyúl vigye a puskát. (A rangsor alsó nem irányíthat.)

Törvényszerűség:

 • Mindenkinél van erősebb. (Ne bízd el magad.)
 • Minden szentnek maga felé hajlik a keze. (Rangsor elsők előbb maguknak kedveznek.)
 • Aki bírja, marja. (Azé, aki erősebb.)
 • Két dudás egy csárdában nem fér meg. (Riválisok nem férnek meg egymással.)
 • Ember embernek farkasa. (Az emberek kegyetlen érdekérvényesítésre is képesek.)
 • Magas lóról nagyot esik. (A szerénység jobb a túlzó nagyravágyásnál.)
 • Messzi ér a király keze. (A hatalom eszközei sok mindent befolyásolnak.)
 • Király haragját hamar halál követi. (A rangsor első sokszor erőszakos.)
 • Új király, új törvény. (Új rangelső, új elbírálásfajták.)
 • Sok szeme, sok füle van a királynak. (A rangsor elsőhöz sokan dörgölőznek, árulkodva.)
 • Amit szabad Jupiternek, nem szabad azt az ökörnek. (A rangsor elsőnek többet szabad, mint a rangsor alsónak.)
 • A cél szentesíti az eszközt. (A hatalomért gonosz eszközt is használ.)

Viselkedéstanácsok:

 • A tiszteletet nem kérni kell, hanem kiérdemelni! (A viselkedése miatt néznek fel rá.)
 • Ha nem tudod legyőzni, tedd barátoddá! (Erősebb nála, összebarátkozik vele.)
 • Az igazi vezért nem parancsszóra követik. (A viselkedése és képességei miatt néznek fel rá.)

Túlélés:

 • Forog, mint a szélkakas. (Változik a véleménye az erősebbhez, vagy érdekeihez igazodóan.
 • Lefelé tapos és felfelé hajlong. (Jellemtelenül érvényesül.)

Területszerző-védő magatartás közmondás gyűjteménye[]

Előnyök:

 • Sok jó ember kis helyen is elfér. (Jóindulatúak, nem veszekednek.)
 • Jobb a jó szomszéd sok rossz atyafinál. (Inkább jó ismerős, mint rossz rokon.)

Hátrányok:

 • Rossz szomszédság, török átok. (Fenyegető, ha a szomszéd terület ellenséges.)

Törvényszerűség:

 • Kéretlen vendég ne légy! (Más területén engedéllyel légy!)
 • Az én házam az én váram. (A területén ő rendelkezik.)
 • Mindenütt jó, de legjobb otthon. (A saját birtokán érzi jól magát.)
 • Mindenki a maga háza előtt söprögessen! (A maga hibáit nézze először!)
 • A bagoly is bíró a saját barlangjában. (A sajátjában ő parancsol.)
 • Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek. (A területgazda nélkül, más a viselkedés.)
 • Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad! (A terület gazdáját vedd figyelembe!)
 • Haza csak egy van. (Fontos a hazaszeretet.)
 • Gyáva népnek nincs hazája. (A gyáva fél védeni a területét és elveszti.)

Kihasználás:

 • Az igaz barát a szívedben és nem a házadban él. (Igaz barát nem veszi el a területedet)

Túlélés:

 • Felszedi a sátorfáját. (Elhagyja a területet.)
 • A süllyedő hajót elhagyják a patkányok. (Nehéz helyzetben a túlélők menekülnek először.)

Birtok és zsákmány szerző-védő magatartás közmondás gyűjteménye.[]

Előnyök:

 • Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint. (A szerény létbiztonság, jobb a bizonytalan jólétnél.)
 • Sok kicsi sokra megy. (Aprókból is összegyűlik a nagy.)
 • Jobb adni, mint tartozni. (Az erősebb ad, a gyengébb kér.)
 • Evés közben jön meg az étvágy. (A siker, még többre sarkal.)
 • Szemesnek áll a világ. (Az élelmes érvényesül.)

Hátrányok:

 • Könnyen szerzett pénz, könnyen vész el. (Nem becsüljük, amiért nem dolgozunk meg.)
 • Nem mindig az arat, aki vet. (Munkája eredményét kisajátítják.)
 • Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. (Nincs ideje jövedelmezőbb tevékenységre.)
 • Aki a kicsit nem becsüli, a sokat nem érdemli. (A keveset is meg kell becsülni.)
 • Az üres has rossz tanácsadó. (Éhesen ingerülté válunk.)
 • Fösvénynek soha sincs elég. (A fösvénynek mindig kevés, ami van.)
 • Aki sokat markol, keveset fog. (A mohóság rossz döntésekre sarkal.)
 • Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. (Túlvállalja magát.)
 • Közös lónak túros a háta. (A közös használat feszültséget szül.)
 • Nehezen alkuszik meg két eb egy csonton. (Irigyen nem szívesen osztozunk azon, amire szükségünk van.)
 • Ki hitelbe vásárol, kétszer fizet. (Tartozni ráfizetés.)
 • Belső értékek nélkül a jólét unalomhoz vezet. (A gazdagság, nemes célok nélkül, érdektelenné tesz.)

Törvényszerűség:

 • Minden szentnek maga felé hajlik a keze. (Előbb saját magának ad, aztán másnak.)
 • Szükség törvényt bont. (Ha létérdeke, törvényt szeg.)
 • Ki korán kel aranyat lel. (A szorgalom eredményt hoz.)
 • Aki keres, talál. (Cselekvés nélkül, nincs eredmény.)
 • Egyszer hopp, másszor kopp. (Az életben a jólét és szegénység váltja egymást.)
 • Amit nyer a réven, elveszti a vámon. (Elveszíti a nyereséget.)

Viselkedés tanácsok:

 • Ahol nincs, ott ne keress. (Lehetőségek alapján keressünk.)
 • Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér. (Ne költekezz túl!)
 • Ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el! (Élelmes, többre viszi.)
 • Ajándék lónak ne nézd a fogát! (Az ajándékot ne becsüljük le!)
 • Gyér javaid szerénységgel gyarapítsd. (A szegénység takarékos életmóddal jár.)
 • Pénz beszél, kutya ugat. (Pénzzel többet ellehet érni, mint beszéddel.)
 • A semminél a kevés is többet ér. (Meg kell becsülni a keveset is – jól felhasználva.)
 • Szegény ember vízzel főz. (Takarékos megoldást keres.)
 • Több nap, mint kolbász. (Beosztóan éljünk!)
 • Úgy vigyáz rá, mint a szeme világára. (Nagyon vigyáz rá.)
 • Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. (A biztos lehetőség többet ér a bizonytalannál.)

Társválasztói magatartás közmondás gyűjteménye[]

Előnyök:

 • Aki jótékonyságot vet, barátságot arat. (A jóindulatú segítőkészség, vonzza a barátokat.)
 • Zsák a foltját megtalálja. (Saját magához valót talál.)
 • Igaz barát az aranynál is többet ér. (Számítani lehet rá.)

Hátrányok:

 • Az igazi barát a szívedben és nem a házadban él. (Nem használja ki, nem csapja be.)
 • Aki kutyákkal fekszik, bolhákkal kel. (Rossz társaság, gondot okoz.)
 • Nem mind arany, ami fénylik. (Az önreklámozás, hibákat eltitkoló lehet.)
 • Egy pillanat tévedése talán egész életünkre kihat. (Rossz partnerválasztás az életünket tönkreteheti.)
 • Nem mind barátod, aki rád mosolyog. (A barátságos viselkedés megtévesztő is lehet.)
 • A szerelem vak. (A szerelem az érzésekre erősen hat és vakká teszi az értelmi éleslátást.)
 • A férfi csapodár. (Hűtlen.)
 • A nő ingatag. (Meghódíthatja más is.)

Törvényszerűség:

 • Madarat tolláról, embert barátjáról ismerjük meg. (A jó jóval, a rossz rosszal barátkozik.)
 • Nem esik messze az alma a fájától. (Hajlamaiban és viselkedésében hasonlít rá.)
 • Barátot szerencse hoz, szükség próbál. (A jó társ rosszban is melletted áll.)
 • Mondd meg, ki a barátod, megmondom ki vagy. (A barátja hajlamai, érdeklődése, hasonlíthat rá.)
 • Lakva ismeri meg egymást igazán az ember. (Az együttélés kihozza az elrejtett hibákat.)

Viselkedés tanácsok:

 • Ajándékon barátot nem vehetsz. (Sok minden kell az igazi barátsághoz.)
 • Inkább kevés, de jó barátod legyen! (Felméri azt, akit választ.)
 • Ne fuss olyan szekér után, amelyik nem vesz fel! (Azt válaszd, aki elfogad!)
 • A gazdag könnyen lel barátot. (A gazdagság kihasználásának érdekében barátságot tettet.)
 • A gazdagnak sok a kísérője. (A gazdagság kihasználásának érdekében barátságot tettetnek sokan.)

Szerelemmel kapcsolatos magatartás közmondásai, szólásai

Előny:

 • A szerelem mindent legyőz. (Mindent megtesz szerelméért.)
 • Petőfi: A szerelem mindent pótol, de a szerelmet nem pótolja semmi.
 • Dosztojevszkij: A szerelem mindenható, képes újjáteremteni az embert.

Hátrány:

 • A szerelem vak. (Nem látja meg a szeretett személy hibáit.)
 • A szerelem veszedelem. (Szerelmi ügyekből gyakran támadnak bajok.)
 • Szerelem gyötrelem. (A szerelem sok fájdalommal járhat.)
 • Szerelemből nem lehet megélni. (A mára is gondolni kell!)
 • Moliére: Az ész szavára fütyül a szerelem.

Törvényszerűség:

 • Szerelem és harag nem igazi bírák. (Elfogultan ítélkezik.)
 • Nem lehet az ember fából. (Az embert a vágyai is irányítják.)
 • Férfi, ha szebb az ördögnél, már elég szép. (Nem a szépsége – a családfenntartó képessége fontos házasság esetén.)
 • Móra: A nő addig szép, amíg szeretik.
 • Anakreón: Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget.
 • Balzac: A szerelem olyan, mint a szél, az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.
 • :
 • A féltékenységben több a hiúság, mint a szerelem.

Semmilyen álarc sem takarhatja el a szerelmet ott, ahol van, és nem színlelheti ott, ahol nincs.
Az ész mindig a szív balekja.
A távollét a kis tüzeket kioltja, a nagy tüzeket fellobbantja.
A szerelem akárcsak a tűz, nem lehet meg örökös lobogás nélkül, mihelyt megszűnik remélni vagy félni, kialszik.
Az ész nem sokáig tudja játszani a szív szerepét.
Sokkal könnyebb elfojtani az első vágyat, mint kielégíteni mindazokat, amelyek követik.
A szerelemből mindig az gyógyul ki hamarabb, aki előbb szakít.

 • Balzac:

A nők, ha szeretnek, mindent megbocsátanak nekünk, még ballépéseinket is; De ha nem szeretnek, semmit sem néznek el nekünk, még erényeinket sem.

Viselkedés tanácsok:

 • Móra: A szerelemben a nők nem haragszanak a tolvajra, de megvetik a koldust.
 • Mikszáth: Pénzen vett szerelemnek ecet az alja.
 • Kahlil Gibran:

Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből.
Hagyjatok teret egymásnak az együttlétben.
Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz, mert a fák sem nőnek egymás árnyékában.
Adjatok egymásnak a kenyeretekből, de ne ugyanazt a szeletet egyétek.
Töltsétek meg egymás poharát, de ne egy pohárból igyatok.
Örüljetek és táncoljatok együtt, de időnként engedjétek egymást egyedül lenni.
Gondoljatok arra, hogy a lant húrjai is külön állnak, mégis ugyanaz a zene szól rajtuk.

Nevelő célú magatartás közmondás gyűjteménye[]

Előnyök:

 • Az elvetett mag, meghozza gyümölcsét. (A tanulás, nevelés eredményt hoz.)
 • Aki másokat megismer tanult, aki önmagát - bölcs. (Önismerete van.)
 • Többet ér egy ember bírálata, mint ezrek egyetértése. (A helyes bírálat fejleszt.)
 • Jobb későn, mint soha. (Pl.: tanulni, fejlődni, hibát javítani.)
 • Annak, aki odafigyel, minden kiderül. (A figyelem, segíti a megértést, bölcsességet.)
 • Ami fáj, az nevel. (A bánat tanít meglátni, megérteni fontos dolgokat.)
 • Nagy az az ember, aki nem veszíti el gyermeke szeretetét. (Példamutatóan elfogadják, megbecsülik.)
 • A tudás hatalom. (Okosabb másnál, többre viszi.)
 • Petronius: Bármit tanulsz, magadnak tanulod.

Hátrányok:

 • Rossz társaság, rossz útra visz. (Nem mindegy kivel barátkozunk.)
 • Egyik fülén be, másikon ki. (Nem érdekli, nem tartja be a kérést.)
 • Descartes: Hiába van valakinek esze, ha nem tudja használni. (Élhetetlen.)

Törvényszerűség:

 • Ha a tanítvány kész tanulni, a tanár meg fog mutatkozni. (Aki igazán tanulni akar, megtalálja a lehetőségét.)
 • A szép szó megindít, a példa vonz. (A szép szónál is erősebb a példamutatás.)
 • Nem a ruha teszi az embert. (A belső értékek fontosak.)
 • A jó pap holtig tanul. (Az a jó hozzáállás, ha a tudjuk, mindig tanulhatunk.)
 • Gyakorlat teszi a mestert. (A sok ismétlés pontossá, nagy tudásúvá tesz.)
 • Ha hallom, elfelejtem - ha látom, megjegyzem - ha csinálom, megértem. (Kung Fu-Ce)

Viselkedés tanácsok:

 • Legjobb iskola a tapasztalás. (A gyakorlat jobban fejleszt az elméletnél.)
 • Ha hibáztál, ne mulaszd el kijavítani! (A hibáink kijavítása fejleszt.)
 • Ne jósolj annak, aki távolabb lát nálad! (Hallgat az okosabbra.)
 • Okos ember, más kárán tanul. (Elkerüli a bajt – látva mások hibáit.)
 • Tanulj a múltból, élj a mának és gondolj a jövőre. (Mindent vegyél számba!)

Önállósággal kapcsolatos magatartás közmondás gyűjteménye[]

Előnyök:

 • A sorsát mindenki magának köszönheti. (Cselekedeteink befolyásolják életünket.)
 • Mindenki önmaga sorsának kovácsa. (Cselekedeteink befolyásolják életünket.)

Hátrányok:

 • Fogja az anyja szoknyáját. (Önállótlan.)
 • Benőhetne már a feje lágya. (Éretlenül cselekszik.)

Törvényszerűség:

 • Önbizalom a siker egyik titka. (Megbízik a képességeiben.)
 • Jó cél, jó úton sikerhez vezet. (Ha tudjuk, mit akarunk, és hogyan érhetjük el – az sikert hoz.)
 • Egy feladathoz fel kell nőni. (Felkészültséggel oldható meg jól egy feladat.)
 • Kapkodással keveset, megfontoltan eleget. (A kapkodás nem vezet jóra.)

Viselkedés tanácsok:

 • Segíts magadon, isten is megsegít! (Aki tesz érte, az éri el a célját.)
 • Magad uram, ha szolgád nincs. (Nem csinálja meg más helyette.)
 • Szedd össze magad! (Ne hagy el magad!)
 • Adj vitorlát a tehetségednek. (Bontakoztasd ki, amihez értesz!)
 • Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. (Az akaraterő messzire visz.)
 • Probléma azért van, hogy megoldjuk. (Ne ijedjünk meg a problémáktól!)
 • Próba, - szerencse. (Ha meg se próbáljuk, biztos nem sikerül.)

Szerkesztette: Horváth László judo szakedző

2013. január 21.

Advertisement