Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

2009-2012 között a békés megyei Mezőgyán, mellett található Eperjes pusztán pár család megkezdte egy Élőfalu kialakítását. Ennek története olvasható.

Mit tehet az ember, ha olyan álmai vannak, amiket lehetetlennek tűnik elérni? Hogyan lehetne itt a keleti határszélen élőfalut alakítani, ha se földünk, se pénzünk nincs hozzá? Mindenesetre hinni kell benne, hogy minden lehetséges, és ha kívánságunk a Teremtés rendje szerint való, álmodozás közben áldozatosan tesszük dolgunk, és hajlandók vagyunk hibáinkból tanulni, megtapasztalhatjuk, hogy az egész teremtett világ a segítségünkre fog sietni, hogy álmainkat valóra válthassuk. Ebben a naplóban örökítjük meg faluépítésünk főbb eseményeit, hátha ezzel segítségére lehetünk a hasonló terveket álmodóknak.

2009. február - társkeresés[]

János barátommal egy ideje már kerestük a mókuskerék kijáratát, de a megoldás még – föld és pénz hiányában – nem látszott. Erről tanakodtunk egy hétvégén, mikor egy email várt otthon baranta csapatunk egy tagjától, hogy földjén egy önellátó faluközösséget szeretne létrehozni, amihez társakat keres. Következő hétvégén már úton is voltunk a puszta felé. Szívünkben nagy reménységgel, ahogy közeledtünk egyre rosszabb utakon, mintha a civilizációból kifelé haladtunk volna a Természet felé. Legzordabb arcát mutatta a végeláthatatlan puszta, viharos szélben vízszintesen zuhogott a hó.. de éreztük, hazajöttünk. Megkezdődtek a közös beszélgetések a tulajdonossal, a helyszín megismerése, a tervezgetés.

Mindannyian úgy éreztük, közös hullámhosszon vagyunk. A területet bejárva, úgy értékeltük 10-15 családnak tudna életteret nyújtani, családonként 4-5 hektár területtel számolva. A tulajdonos örökös, örökölhető használati jogot ígért a közösség részére, melynek jogi részleteinek kidolgozása a feladat. Kiderült, hogy a jelenlegi rendezési terv nem teszi lehetővé a területen az építkezést, így első lépésként módosítani kell azt.

2009. május - kapcsolatfelvétel[]

Szerződést kötöttünk azzal a tervező céggel, akik a település rendezési tervét eredetileg készítették, hogy dolgozzák ki a módosításhoz szükséges anyagot. Szükséges volt az Önkormányzatot is bevonni, hiszen csak rajtuk keresztül lehet a módosítást kezdeményezni. Elkezdődtek az egyeztetések: mely területeket fog érinteni a beruházás, mekkora épületeket tervezünk, milyen előírásoknak kell megfelelni..?

2009. december - táj-alakítás[]

Elkészült végre a rendezési terv módosításához szükséges előzetes véleménykérő levél, amit az önkormányzat elküldött az ügyben érintett tizenvalahány hivatalnak. Mint várható volt, a Nemzeti Park és a Természetvédelmi hatóság nem örült a Natura 2000-es besorolású madárvédelmi területen, és védett területek szomszédságában tervezett „ökofalunak”. Azt javasolták, hogy velük egyeztetve keressünk alkalmasabb helyszínt. Egyeztettünk is velük egy időpontot, bízva abban, hogy személyesen meg tudjuk győzni őket róla, hogy terveink nem veszélyeztetik a természetvédelmi érdekeket.

Még évekkel ezelőtt találtam rá az interneten az Ars Topia Alapítvány és a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda munkáira. Megragadott az a szerves formavilág és szellemiség, amivel ők alkotnak a tájban. Megkerestem őket levélben, hogy szerveznénk-e közösen az erdélyi fürdőépítő kalákákhoz hasonlót itt nálunk? A személyes találkozón felvetődött, hogy érdemes lenne egy részletes tájfelmérést készíteni a területen, hogy megértsük miképpen formálta az ember a tájat az elmúlt évszázadokban, és hogyan lehet meggyógyítani azt. Megegyeztünk, hogy amennyiben sikerül pályázati forrást szereznünk, nekilátunk a közös munkának.

2010. január - hivatali engedély[]

Őseink hite szerint Karácsonyt követő 12 szent napon nyitva maradnak az Ég kapui. Csapatunk férfitagjai regöléssel kértek erőt, hitet, és új társakat közös utunkra. Majd az estét nagy lakomával, beszélgetéssel folytattuk. A gyerekek színes képeket rajzoltak álmaik házáról, amit reményeink szerint hamarosan elkezdünk építeni..

Nagy izgalommal készültünk a Nemzeti Park vezetőségével való személyes találkozóra. Tartottunk tőle, ha teljesen elutasítják az együttműködést, meghiúsulhat minden tervünk. Eleinte hideg tekintetek fogadtak, de ahogy kezdték megérteni, hogy nem egy üdülőparkot akarunk építeni, hanem a tájban élő, azt működtető közösség létrehozása a célunk, a hivatalnokok is megenyhültek, és érdeklődtek a részletekről. Igyekeztem rávilágítani a kölcsönösen hasznos együttműködés lehetőségére. Megállapodtunk, hogy egy egyszerűsített hatástanulmányt kell készítenünk, és annak függvényében folytathatjuk az egyeztetést. Kilépve az ajtón hatalmas kő esett le szívünkről!

Kis csapatunk ellátogatott a Gyűrűfűn tartott téli Élőfalu találkozóra, és pár mondatban bemutattuk kezdeményezésünket, így lépve ki elsőként az élőfalu mozgalom nagy öregjei elé. Természetesen a közönség nem lelkesedett túlzottan a hírek hallatán, érződött, hogy hallottak már sok hozzánk hasonló lelkes fiatalt nagy tervekről szónokolni. Az idő majd eldönti..


2010. február - nyertes pályázat[]

Nagy örömünkre „Élőfalu a Kis Sárréten” című pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte a bíráló bizottság, így a Norvég Civil Alap forrásainak segítségével megkezdődhet a tájfelmérési munka, valamint a táj- és közösségépítő kalákák szervezése.

A békéscsabai biopiacon talált ránk egy kedves házaspár, a Szász család, és nagy lelkesedéssel érdeklődtek az élőfalu terveiről. Azóta közösen dolgozunk a terveken tovább.

2010. április - kemence kalákában[]

Első kalákánk során kemencét építettünk Békési Pista kályhás mester segítségével. Nagy öröm volt megtapasztalni, hogy az ország távoli és közelebbi részéből is jöttek érdeklődők – összesen tízen - a kalákamunkára. Sokat tanultunk a kemenceépítésről, a sárdagasztásról, a tábori körülmények kialakításának nehézségeiről itt a puszta közepén, ahol mindössze egy fúrt kút állt rendelkezésünkre. Végül nem értünk az építkezés végére 3 nap alatt, így hárman tovább maradtunk, és további 3 nap munkával befejeztük a művet.

2010. június - terepfelmérés[]

A rendezési terv módosításához szükséges hatástanulmány részeként a Nimfea Természetvédelmi Egyesület munkatársai mérték fel a területen jelenlévő Natura 2000 jelölőfajokat. Bár nem volt lehetőség az év többi időszakában a tudományos megfigyelésre, a két terepbejárás során is számos védett, és fokozottan védett növény- és állatfaj nyomára bukkantunk.

2010. augusztus - nyári tábor[]

Sok kérdés járt fejünkben ahogy közeledett nyári táborunk: Vonzó lesz-e vajon az alföldi táj az embereknek? Érdekel-e valakit egy újabb élőfalu kezdeményezés? És tudunk-e majd olyan hangulatot teremteni, ami életre-szóló élményt nyújthat az idelátogatóknak?

Végül összejött egy csapat, akik valamiért kíváncsiak voltak rá, hogy mit is csinálunk mi a puszta közepén. És mind azért jöttek, hogy önkéntesen, szeretetből dolgozzanak együtt, hogy itt életre keltsük ezt a tájat. Ez volt a legnagyobb csoda a hét során, hogy ezek az emberek a Kárpát medence különböző részeiből érkezve, egymást elfogadva, segítve, összehangolódva tudtak egy célért fáradozni, együtt az asztalnál áldást énekelni, és a munka végén közösen ünnepelni.

Fontosnak tartottuk, hogy olyan építmények készüljenek a héten, melyek gyakorlati szempontból és szimbolikusan is jelentősek e tájba való visszatérésünk kezdetén. Kialakítottuk a tűzrakó helyet, rendbe hoztuk a kút környékét, pallóutat építettünk az érmeder fölé, útjelző táblát faragtunk a kövesút mellé, az előttünk itt élt őseinknek emlékoszlopot állítottunk, imatáblákat festettünk.

Ahogy teltek a napok, és halványult bennünk a város zaja, úgy kezdtük lassan megérezni a puszta csendjét, a természet ritmusát, az alföldi táj számtalan apró csodáját, hogy miért is énekelt erről Sinka, és Petőfi.

És közben rengeteget tapasztaltunk, hogy miket tudunk alkotni két kezünk munkájával, hogy mekkora a természet ereje, amikor itt vihar kerekedik, és csak egymásra számíthatunk. Hogy melyek az igazán fontos dolgok az élethez: hogy legyen mit ennünk, tiszta vizünk, biztonságos hajlékunk, és jó társaságunk. Előadóinktól hallottunk a népmeséink titkairól, egy mesterséges határral szétszabdalt táj népének sorsáról, és páratlan természeti értékeiről, a táj- és ember kapcsolatáról, tanultunk fát faragni, füvet kaszálni, dalolni, táncolni…

Tájépítő_kaláka_-_élőfalu_kezdeményezés

Tájépítő kaláka - élőfalu kezdeményezés

Reményeink szerint mindenki vitt haza magával az itteni lelkesedésből, amivel saját környezetében folytatja a testi, lelki építkezést. Bennünk szervezőkben pedig megerősödött a hit, hogy sok ilyen kalákát kell még szervezni, mert a szeretetben együtt dolgozó emberek tudják újjáépíteni a világot.

A kaláka során járt itt először a Balogh család, akik azóta is tevékeny tagjai közösségünknek.

2010. december - faültetés[]

Az őszi faültetésre készülve megtapasztaltuk a Nemzeti Park szigorát. Közölték, hogy fákat csak az ér két partjára ültethetünk, mert a közelben élő túzokok úgy nyilatkoztak, hogy ők nem szeretik a fákat egyáltalán… Először nagyon elkeseredtem, mert fák nélkül nem tudtam elképzelni itt az életet. Aztán jobban átgondolva érthető a hivatal álláspontja. Még nincs építési engedélyünk, de ha meglesz, akkor nekik is érdekük lesz, hogy az épületeket fákkal övezzük, hogy minél inkább a tájba illeszkedjenek.

A kaláka során több mint 100 tölgyet, fehér nyárat, és magas kőrist ültettünk el, és számtalan fűzfavesszőt dugtunk le az ér két partján, igyekezve majdani ligetes területet kialakítani. A csemeték törzsét náddal kötöztük körbe, a tölgyeket kökény gallyakkal védtük, hogy megóvjuk őket a vadak kártételétől. A hűvös, de napsütéses őszi időben vidáman ment a munka. A nyári kalákán épült, fűszernövényekkel övezett tűzrakó otthonos helyszíne lett az esti beszélgetéseknek, énekléseknek. Kezdeti nehézségek után a jurtát is sikerült befűteni.

Időközben két új taggal bővült csapatunk, megszületett Álmos, és Gabriella.

Tervezett közös gazdálkodásunk számára a szövetkezet tűnt legmegfelelőbb jogi formának, hiszen demokratikusan működik, és lehetővé teszi a közös gazdasági tevékenységet. Heten alakítottuk meg a Hazatalálás Szociális Szövetkezetet, melyet decemberben bejegyzett a cégbíróság.

Év végére elkészült a Pagony Tájépítész Iroda szakembereivel való egy éves közös munka csodaszép eredménye, a területről szóló tájfelmérés. Íme egy részlet a bevezetőből:

"E tanulmány Eperjes puszta leendő közösségének készül. Kezdődhetne úgy,mint a mesékben: …egyszer volt, hol nem volt, ott hol Nap fivérünk jártában-keltében cirógatja Földanyánkat, ott, hol már Bihar magasságos hegyei is látszanak, hol Toldi nyomát mossa az eső, ott, éppen ott egy bátor és lelkes közösség készül megtelepedni…"

2011. február - üzleti terv[]

A hosszú téli időszakban volt időnk elmélyedni az év végén elkészült tájfelmérés tanulmányozásába, tervezésbe. A családok zsúfolt mindennapjai mellett is sikerült megoldanunk, hogy legalább havonta egyszer összegyűljünk, és közösen beszéljük meg a terveket, időszerű kérdéseket.

Szövetkezetünkkel elkészítettünk egy pályázatot és az ahhoz szükséges üzleti tervet. Amennyiben sikerült támogatást szereznünk, az jelentősen megkönnyítené a kezdeti, átállási időszakot, amikor a közösség tagjai felmondják eddigi városi munkahelyüket, és elkezdjük a közös gazdálkodást.

Januári falugyűlésünkön felosztottuk egymás közt a mezőgazdasági feladatokat, mindenki kedve szerint választhatott. Két család közösen vállalta a zöldség, és szántóföldi növények termesztését. Az Ő feladatuk lesz a palánták nevelése, és a vetőmag előállítás az egész közösség számára. Konyhakerttel minden család foglalkozni fog. Lett gazdája a tejtermékek előállításának, a birkatartásnak, a méhészetnek, és a gyógynövény gyűjtésnek, és –termesztésnek is. Ezeken kívül lesznek még kézműves, és turisztikai tevékenységek is a közösségen belül. A feladatok gazdái vállalták, hogy megszerzik a szükséges szaktudást.

Tavaszra készülve rendeltünk vetőmagokat a Tápiószelei Agrobotanikai Intézet génbankjából, és sikerült szereznünk környékbeli biogazdáktól is. Fóliasátrat építettünk, megkezdtük a palántanevelést, és a veteményes területének előkészítését.

A rendezési terv módosítás kapcsán megkaptuk a hatóságok visszajelzéseit. A Nemzeti Park emelt csak kifogást az egyik építési hellyel kapcsolatban, ami véleményük szerint túlságosan benyúlik a túzokok életterébe, így ezt a területet kivettük a tervekből.

Felkértünk egy jogászt a Szövetkezetünk és a területet használatra adó gazda közötti szerződés elkészítésére. Meg is született az első szerződésterv, megkezdtük az egyeztetéseket.

Tanulmányi úton jártunk Magfalván, ahol tapasztalatot cseréltünk a helyiekkel, és megnéztük a területet, és az épületeket.

Azóta... - kifáradás[]

Több mint 8 hónapot kellett várni rá, de végül kiderült, hogy nyert a pályázatunk. Örömünk nagy volt, tapasztalatunk kevés. Belevágtunk a Szövetkezet működtetésébe és egy uniós projekt lebonyolításába, melyet másfél év alatt sikeresen meg is valósítottunk. Elvileg óriási lehetőség volt, hogy a közösségünk tagjainak másfél évig legyen rendszeres bevétele, eszközöket szerezzünk be, képzéseket szervezzünk magunknak és felvegyünk szakembereket az építkezésekhez. Azonban olyan akadályokkal szembesültünk, amiket nem sikerült megoldani. Bár a Nemzeti Park vezetősége támogatta terveinket, a természetvédelmi felügyelőség nem adta meg az építési engedélyt a Natura 2000-es területre, nem tudtuk megkezdeni az építkezéseket. Sok fellebbezés, rengeteg hatástanulmányra költött pénz után újabb másfél év elteltével végül megadták az engedélyt, de akkor már munkaerőnk se volt és közösségünk se. A legnagyobb tanulságok a közösségi működés kapcsán keletkeztek. Azt hittük, hogy elegendő ha nagyjából ugyanazt szeretnénk, közben kiderült, hogy mindenki mennyire mást ért egyes fogalmakon. Nem kerülhető el a nagyfokú pontosítás. Voltak olyan csapattagok, akik önérzetüket nem tudták félrerakni, a konfliktuskezeléssel nem tudtak megbirkózni és kiszálltak. Voltak akik nem voltak hajlandóak képezni magukat önismeret terén és szakmailag se, így lassan mélyültek a szakadékok a közösségen belül. Nem sikerült megfelelően rendezni a földterület tulajdonosával a viszonyunkat, aki megelégelve a közösség lassú haladását átértékelte támogatásának feltételeit. Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy 4 évnyi munka után a kezdeményezés félbeszakadt. Terveinket nem adtuk fel, a tanulságokat tovább visszük és legközelebb sokkal tudatosabban tudjuk majd megvalósítani álmunkat.

Forrás[]

Advertisement