Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

E-barter web es együttműködési rendszer - szoftver

http://ebarter.kozos.info/

Előzetes, vázlatos koncepció

Ennek a koncepciónak a felvázolásánál több ötletet merítettem a facebook, a tesz-vesz és a vatera internetes rendszerből, ezek ismerete elősegíti a koncepció megértését. VÁROM A TOVÁBBI KONSTRUKTIV, KREATIV JAVASLATOKAT

Budapest - 2010.06.26. - Fogler Tibor


Bevezető[]

Hagyományos értelemben a „barter” az olyan kereskedelmi akció amikor a felek árut vagy szolgáltatást adnak áruért vagy szolgáltatásért, pénzforgalom közbeiktatása nélkül. Ehhez természetesen az kell, hogy két olyan fél találjon egymásra akik egymás számára hasznos/szükséges dolgot kínálnak eladásra.

Az itt vázolt WEB -es rendszer azt célozza, hogy ezt a korlátot feloldjuk. A rendszerben akkor jöhet létre „barter” üzlet ha a rendszer összes résztvevője közül valakitől vásárolunk, és valakinek eladunk. Ez sorozatos kedvezményezések és kompenzálások technikájával oldható meg. Ez a technika azonban jelentős adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra, a tervezett web -es rendszer ennek terheit is igyekszik levenni a résztvevők válláról.

A rendszer kialakításánál szempont, hogy a hatályos törvények szerinti szabályos, az APEH által is támadhatatlan üzleti tranzakciókat valósítson meg.

Fogalom magyarázatok:

 • "Kedvezményezés" Gazdasági, pénzügyi művelet amiben egy tartozás kedvezményezettje átengedi a tartozást egy másik félnek (tehát aki eddig neki tartozott az ezentúl a másik "kedvezményezett" félnek tartozik)
 • "Kompenzálás" gazdasági, pénzügyi művelet amikor valakinek tartozásai és követelései is vannak, és közös megegyezéssel pénzforgalom nélkül a tartozásokat a követelésekkel szemben kivezetik, elszámolják, teljesítettnek tekintik.


A rendszerben a felhasználók kölcsönösen előnyös együtt működése valósítható meg. A tervezett web portál egyrészt elősegíti a keresletek - kínálatok azaz a partnerek egymásra találását. A gazdasági kapcsolatok elszámolásánál lehetőség szerint készpénz és banki pénz forgalom mellőzésével "kedvezményezést", "kompenzálást" használunk. Megfelelően nagyszámú és heterogén tevékenységet végző résztvevő esetén jelentősen csökkenhet a gazdasági tevékenységhez szükséges készpénz és banki hitel (azaz a hagyományos értelemben vett tőkés befektető) szerepe.

Alapszabály[]

A rendszerhez csatlakozással a felhasználó elfogadja a következőket

 • Hozzájárulok, hogy a rendszer követeléseim és tartozásaim pénzforgalom nélküli kiegyenlítéséhez kedvezményezési, kompenzálási lehetőségeket kutasson fel.Az ilyen kedvezményezési kompenzálási javaslatokat minden esetben, további feltételek nélkül elfogadom.
 • Tudomásul veszem, hogy a rendszer keretein belül végzett értékesítéseimről kiállított számlákon a fizetési határidő nem lehet 90 napnál kevesebb.
 • A rendszerben megvalósított gazdasági műveletek egyes lépéseinek elvégzését a rendszerben visszajelzem.
 • Hozzájárulok, hogy a rendszer az itt végzett tevékenységeimről szoló bizonyos adatokat, statisztikákat a többi résztvevő számára is hozzáférhetővé tegye (itt majd részletesen fel kell sorolni ezeket az adatokat lásd lentebb)
 • A rendszerben végzett gazdasági tevékenységemmel kapcsolatban részben önként lemondok az "üzleti titok" védelméről (itt részletes leírás kell erről)
 • A rendszer keretében végzett gazdasági akciók vonatkozásában a rendszer által előállított és elküldött e-mail -eket hivatalos dokumentumként cégszerű aláírás nélkül is elfogadjuk.

A rendszer működése[]

 • Az eladók "kínál" hirdetéseket tesznek fel egy kategorizált hirdető táblára, a megrendelők "keres" hirdetéseket helyezhetnek el ugyanitt.
 • A megrendelők a hirdető táblán böngészhetnek, kereshetnek, megrendeléseket adhatnak fel (ár összehasonlító funkció, "árverés rendszer" is kialakítható).
 • Az eladók a kereslet adatbázisban böngésznek, keresnek és adott esetben a rendszer segítségével e-mail ben árajánlatot küldenek a partnernek. A gazdasági kapcsolat ez utobbi esetben is a megrendelő által a rendszerben bevitt megrendeléssel veszi kezdetét.
  • Az eladó visszaigazolja a megrendelést
  • Ezután történik meg a valós termék átadás, szolgáltatás nyújtás.
  • A megrendelő visszaigazolja a teljesítést
 • Az eladó (a rendszer segítségével) kiállítja a számlát, elküldi e-mail ben és postán is, igen hosszú fizetési határidőt kijelölve.
 • A hosszú fizetési határidő - min. 90 nap - azért szükséges, hogy "időt" adjunk a megrendelőnek arra, hogy a rendszerben neki is megjelenjen "követelése" és így legyen lehetőség a kedvezményezésre, kompenzálásra.
 • A rendszer felderíti a lehetséges kedvezményezési, kompenzálási lehetőségeket és erről leveleket küld az érintetteknek, a nyilván tartásában rögzíti a kedvezményezéseket, kompenzálásokat. Mivel a számláknak hosszú fizetési határidejűk van, a rendszer többször is meg fogja vizsgálni a lehetőségeket és az újabb a rendszerbe került követelések, tartozások miatt később további ilyen lehetőségeket is feltárhat.
 • A kedvezményezéssel, kompenzálással nem rendezett, lejárt fizetési kötelezettségről a kötelezett e-mail értesítést kap, ezen van egy link amire rákattintva jelezheti, hogy intézkedett a pénzügyi teljesítésről.
 • A kedvezményezéssel, konpenzálással nem rendezett tartozásokat a fizetési határidő elérkezésekor a kötelezett pénz átutalással vagy KP -ben kiegyenlíti, ezt a rendszer nyilvántartásában is jelzi (ha ezt nem tette meg a levélben lévő linkkel).
 • Ugyanekkor a kedvezményezett is kap egy e-mail -t ami tájékoztatja arról, hogy a részére pénzügyi teljesítés esedékes, itt is van egy link amivel jelezheti a rendszer felé, hogy a teljesítés megtörtént.
 • A kedvezményezett visszajelzi a rendszernek, hogy a pénzügyi teljesítés megtörtént (ha ezt nem tette meg a levélben lévő linkkel).

Felhasználói felület[]

Amikor egy tag belép a rendszer web oldalára akkor egy személyes "feladat listát" lát, amin szerepelnek a számra esedékes teendők.

Eladói minőségben esedékes teendők[]

 • VISSZAIGAZOLANDÓ MEGRENDELÉSEK: a számára érkezett még nem visszaigazolt megrendelések
 • TELJESÍTENDŐ MEGRENDELÉSEK: a számára érkezett, általa visszaigazolt de még a valóságban nem teljesített megrendelések
 • SZÁMLÁZANDÓK: az általa teljesített, de még ki nem számlázott megrendelések
  • LEKÖNYVELENDŐ: kedvezményezések, kompenzálások
 • ESEDÉKES PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK: esedékes pénzügyileg rendezendő követelések
  • 30 NAPON BELÜLI LEJÁRT PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK: 30 napja lejárt pénzügyileg rendezendő követelések
  • 60 NAPON BELÜLI LEJÁRT PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK: 60 napja lejárt pénzügyileg rendezendő követelések
  • 60 NAPON TÚLI LEJÁRT PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK: 60 napon túl lejárt pénzügyileg rendezendő követelések
  • PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS VISSZAJELZÉSE: megtörtént pénzügyi teljesítés jelzése

Vevői, megrendelői minőségben esedékes teendők[]

 • TELJESÍTÉS VISSZAIGAZOLÁSA: a megtörtén valós teljesítés visszaigazolása, értékelése
  • LEKÖNVELENDŐ: kedvezményezések, kompenzálások
 • ESEDÉKES PÉNZÜGYI TARTOZÁSOK: esedékes pénzügyileg rendezendő tartozások kiegyenlítése
  • 30 NAPON BELÜLI LEJÁRT PÉNZÜGYI TARTOZÁSOK: 30 napja lejárt pénzügyileg rendezendő tartozások kiegyenlítése
  • 60 NAPON BELÜLI LEJÁRT PÉNZÜGYI TARTOZÁSOK: 60 napja lejárt pénzügyileg rendezendő tartozások kiegyenlítése
  • 60 NAPON TÚL LEJÁRT PÉNZÜGYI TARTOZÁSOK: 60 napon túl lejárt pénzügyileg rendezendő tartozások kiegyenlítése
 • Mindegyik "feladat" mellett van egy gomb amire rákattintva a felhasználó jelezheti, hogy az adott műveletet elvégezte.
 • További lehetőségként a felhasználók "reklamáló" leveleket tudnak a rendszerrel küldeni partnereiknek, ha úgy látják, hogy a partner nem jelezte vissza a rendszerben valamelyik a valóságban lezajlott műveletet. Az ilyen jelzéseket a rendszer is nyilvántartja.
 • Mindegyik "feladat" mellett van egy "Vitatom" gomb, amivel a kezelő azt jelzi, hogy vita van az adott művelettel kapcsolatban, ha erre kattint akkor szöveges megjegyzésben is le kell írnia a vita tárgyát, a rendszer ezeket is nyilvántartja.
 • A valós (fizikai) teljesítés visszajelzésénél van egy "Hibás teljesítés" gomb is amivel a megrendelő azt jelzi, hogy nincs megelégedve a kapott áruval, szolgáltatással ilyenkor szöveges indoklást is kell adnia.

Résztvevő értékelési rendszer[]

A résztvevők egy értékelési rendszer szerint egy a rendszer által képzett összesítrett "osztályzatokat" kapnak. Az értékelést rontja a

  • késedelmes, hibás hiányos valós teljesítés (hibás, hiányos termék, nem megfelelő szolgáltatás, határidő túllépés stb)
  • nem vagy késve teljesített pénzügyi kötelezettség,
  • nem vagy késve teljesített adminisztratív feladat (késett vagy elmaradt visszaigazolás az egyes lépések megtörténtéről)
  • A felhasználók beállíthatják, hogy egy bizonyos "osztályzat" alatti ügyfelekkel nem óhajtanak együtt működni, továbbá
  • limiteket állíthatnak be egyes jellemzőkre amik szintén kizárhatnak bizonyos ügyfeleket pldÍ:
   • Nem működök együtt olyan partnerrel akinek "x" Ft ot meghaladó "y" napon túli tartozása van.
   • Nem működök együtt olyan partnerrel akinek több mint "z" db elmaradt (a másik fél által megreklamált) visszaigazolása van.
   • Nem működök együtt olyan partnerrel akinek a rendszerben folytatott forgalma "q" % mértékben aszimmetrikus (pld. csak értékesít a rendszerben, nem vásárol).

Ahol az ügyfél neve megjelenik a rendszerben (pld. megrendelés feladás, termék szolgál tatás hirdetés, további műveletek) ott a névre kattintva mindig lekérhető az ügyfél adat lapja. Itt a szokásos (és az felhasználó által nyilvánossá tett) cég- ill. személyes adatokon kívül mindig látható a felhasználó értékelése, és egy statisztika az eddigi tevékenységéről, forgalmáról, vitás ügyeiről, átlagos fizetési elmaradásairól. A felhasználó szöveges hozzászólásokat is írhatnak partnereik adat lapjához (Ez a funkció nem tiltható le, a bejegyzések nyilvánosak, viszont csak olyan felhasználó adatlapjához írhatok megjegyzést akivel volt már a rendszeren belül megvalósított kapcsolatom. Az üzeneteket a rendszergazda moderálhatja, az érintett kérheti a rendszergazdától egy adott beírás moderálását).

Adózási kérdések[]

Összességében le kell szögezni, hogy ez a rendszer NEM ÉRINTI (sem pozitív sem negatív értelemben) a költségvetési bevételeket. Ugyanannyi adó fizetési kötelezettség keletkezik a gazdasági műveletek során, mintha hagyományos pénzügyi eszközökkel történne az elszámolás.

vállalkozások egymás közti forgalma[]

A vállalkozások számára a rendszeren keresztül végzett értékesítések adóköteles árbevételnek minősülnek függetlenül attól, hogy a pénzügyi teljesítés átutalással, KP -ben vagy kedvezményezéssel, kompenzálással történt. Ugyanakkor ezzel összhangban a rendszeren belül történt beszerzéseik viszont költségnek vagy beruházásnak minősülnek és az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve levonható ÁFA -t tartalmaznak függetlenül a pénzügyi teljesítés módjától. Sajnos az iparűzési adó megfizetése mindenképpen külső pénzügyi forrásokat igényel.

vállalkozások nem adó alanyok felé történő értékesítése[]

A vállalkozások számára a rendszeren keresztül végzett értékesítések adóköteles árbevételnek minősülnek függetlenül attól, hogy a pénzügyi teljesítés átutalással, KP -ben vagy kedvezményezéssel, kompenzálással történt. Tehát jellemzően a számlázott árbevétel ÁFA -ját a vállalkozásnak be kell fizetnie, az ebből eredő iparűzési adót be kell fizetnie. Ennek következtében ez a vállalkozásnál likviditási zavart okozhat ha beszerzéseit nem ezen a rendszeren belül bonyolítja le (Ha beszerzéseit ezen rendszerben végzi akkor az itt keletkezett - pénzügyileg nem teljesített - levonható ÁFA kompenzálja a beszerzések után fizetendő ÁFA -t), sajnos az iparűzési adó megfizetésének terhe mindenképpen külső pénzügyi forrásokat igényel.

nem adóalanyok másik nem adó alany felé történő értékesítése[]

A vonatkozó törvényekben meghatározott értékhatáron belül a műveletek adómentesek. Az értékhatár felett adókötelesek függetlenül attól, hogy az ellenérték átutalással, KP -ben vagy kedvezményezéssel, kompenzálással lett teljesítve.

vállalkozás beszerzése "nem adó alanytól". (nem túl gyakori eset)[]

A vállalkozás számára a teljes összeg költségként elszámolható vagy beruházásnak tekinthető függetlenül attól, hogy a pénzügyi teljesítés átutalással, KP -ben vagy kedvezményezéssel történt.

Mindebből az következik, hogy a rendszer használata mind vállalkozások, mint magánszemélyek számára akkor előnyös; ha lehetőség szerint "szimmetrikusan" a rendszeren belül tud értékesíteni és beszerezni is. Vállalkozásoknak az iparűzési adó kifizetéséhez és a bérköltségek és járulékok kifizetéséhez külső pénzügyileg realizált bevételre is szükségük van, ennek érdekében megfontolandó, hogy lehetővé kell tenni azt is, hogy a vállalkozás kikötheti, hogy az árbevétel "x" % -át lehet csak kedvezményezni, kompenzálni a fennmaradó részt mindenképpen hagyományos pénzügyi eszközökkel kell kiegyenlíteni. Ez a kitétel azonban a rendszer lényegét veszélyezteti, ezért ez a kikötés nem lehet túl magas (pld. max. az árbevétel 30%-át zárhatja ki a vállalkozás a kedvezményezésből, kompenzálásból)

Példa[]

Egy példa a kedvezményezési folyamatra:

Kiinduló helyzet[]

"A" követel "B" től "B" követel "C" től Az egyszerűség kedvéért (első közelítésként) tételezzük fel, hogy a két követelés/tartozás azonos összegű.

"B" a "C" felé fennálló követelése engedményezi "A" javára, erről e-mailben értesíti "A"-t és "B"-t (és ő maga is kap a rendszertől másolatokat ezekről a levelekről). - "A" könyvelésében átvezeti, hogy a követelése ezentúl "C" felé áll fenn (0-ás számlaosztály használva átvezető számlának)

T0 K311 eddigi "B" felé fennálló követelés kivezetése T311 K0 új "C" felé fennálló követelés lekönyvelése

- "C" könyvelésében átvezeti, hogy a tartozása ezentúl "A" felé áll fenn

T4541 K0 eddigi "B" felé fennálló tartozás kivezetése T0 K4541 új "C" felé fennálló tartozás lekönyvelése

- "B" az "A" felé fennálló tartozását és "C" felé fennálló követelését egymással szemben "kompenzálás szerűen" kivezeti. T311 T0 eddigi "C" felé fennálló követelés kivezetése T0 K4541 eddigi "A" felé fennálló tartozás kivezetése


Új helyzet[]

"A" követel "C" -től

Ha "A" nak is van a rendszerben nyilvántartott tartozása, vagy "C" nek is van a rendszerben nyilvántartott követelése akkor az előzőek mintájára további kedvezményező levelek is generálódnak.

Ezúttal „A” illetve „C” lesz az aki a követelését kedvezményezi valaki más számára és ezzel csökkenti vagy teljesen kivezeti a saját tartozásait, követeléseit....és így tovább rekurzív eljárással. (természetesen azért ügyelni kell a rekurzió mélységére, idő limitet, rekurziós limitet kell beállítani)


Ha kölcsönös tartozást és követelést talál a rendszer (ugyan annak a két partnernek van egymás felé mindkét irányú követelése/tartozása) akkor "kompenzálási nyilatkozat" levelek keletkeznek, amiben a felek abba egyeznek bele, hogy tartozásaikat, követeléseiket egymással szembe leírják.

Ha a két követelés/tartozás nem azonos összegű volt akkor a kisebb összeg kedvezményezése történik meg, ennek eredményeképpen a nagyobb összegű követelés csak csökken, de még teljesen nem szűnik meg. Egy-egy nagyobb összegű követelés több másik partner irányába mutató részbeni kedvezményezéseket is eredményezhet. A kedvezményező, kompenzáló levelek küldésekor a levelekhez mellékletként a program csatol egy „könyvelési feladás” állományt ami definiálható formátumban tartalmazza a lekönyvelendő információkat olyan elektronikusan olvasható formátumban (csv,xml,dbase stb) amiben azt a könyvelő programok fel tudják dolgozni. (Mivel erre általánosan elfogadott szabvány nincs itt az egyes könyvelő programokhoz egyedi interface -ek kidolgozása szükséges amihez az adott könyvelő program gyártó cég együttműködése is szükséges lehet, illetve az ilyenek általunk történő kidolgozásáért pénzt kérhetünk a könyvelő program forgalmazójától)

Vegyük észre, hogy amennyiben minden résztvevőnek van aktív követelése és tartozása is, akkor ez a rekurziv eljárás minden lépésben eggyel csökkenti az ilyen „tartozik/követel” jellemzőjű résztvevők számát, így törvényszerűen az eljárás „körbeér” előbb - utóbb csak két résztvevő marad akik egymással kompenzálhatják tartozásaikat és követeléseiket.

A rendszerben nyilván szükség lesz egy csomó statisztika, riport, napló kialakítására is.

Advertisement