Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A csoportmunka közösen és ismétlődően végzett tevékenység, a társadalom egyik alapja. A Csoportmunka gondolati, eszmei, tervezési vonalon való együttműködés, ami jellemzően egy csoport befogadására alkalmas közösségi térben zajlik. A csoportmunka a tagok frissességének megőrzése érdekében rövidebb-hosszabb megszakításokkal zajlik. A Csapatmunka ezzel ellentétben egyszeri tevékenység, munka vagy feladat megvalósítása. A hatékony Csoportmunka szabályainak megismerése fontosak már az oktatás alatt a felnövő fiatalok számára a tartós siker eléréséhez.

Group-roles

A csoportba mindenki megával hozza az erősségeit és gyengeségeit.

Csoportok mérete[]

A hatékony kommunikáció mikéntje és feladatok ellátási képessége a csoportok méretével jelentősen változik.

  • Egyszemélyes képviselő, vagy felelős: a leggyorsabban képes reagálni, viszont korlátozott a komplex gondolkozás és felfogóképesség tekintetében. A szakmai és közéleti tapasztalatok emiatt kiemelkedő jelentőségűek.
  • Duó-Trió 2-3 fő. Ez az "egyszemélyt" a komplex gondolkozás tekintetében magasan felülmúlhatja, ha a feltétlen bizalom, egymás képességeinek ismerete, és szükséges ismeretek rendelkezésre állnak. Itt még a metakommunikáció jelentősen segít a reagálóképesség fenntartásában.
  • Kis munkacsoport 7 személy ( 5-10 fő)
  • Ismerős munkacsoport/ Konferencia 150 személy (100-250 fő). A Dunbar-szám
Efelett már a kiterjedés a jellemző mérőszám a népesség mellett
  • Az elmélet szerint az ennél nagyobb csoportoknál általában szigorúbb, részletesebben megfogalmazott szabályok, törvények, vagy karhatalommal betartott érintkezési normák szükségesek a stabil csoportkohézió fenntartásához.
  • Az ideális város mérete 160 ezer főből áll tudományos nézőpontok szerint. [1]


Készségek a csoportmunkához[]

A csoportmunkához empatikus képességekre is szükség van (beleérző, átérző, átélő, megértő) képesség, mert enélkül félreértések lehetnek melyek további problémákat szülhetnek. Ez azt jelenti, hogy az illető ne csak hallja és nyelvtanilag megértse a szavakat amit a másik fél mond hanem át is vegye az információ lényegét, a probléma fontosságát, odafigyeljen a másik gesztusaira, mimikájára is mert ez is fontos információkat hordozhat a feladat pontosságára fontosságára vonatkozóan. Bár az empátia a másik ember érzelmi, lelki állapotára, hangulatára való figyelést és ebbe való beleélési (átélési) képességet is jelenti, vagyis a másik ember helyébe tudja önmagát képzelni, de ez is jól jöhet csapatmunka során, ugyanis könnyebb kommunikációt, könnyebb megértést eredményez az összehangoltabb kommunikálás és kellemesebb is, mint a heves durva viták. Ezért lényeges a megértés és a figyelmes meghallgatása egymás véleményének.

Hibalehetőség ha csak részinformációt adunk át, az újabb problémákat szülhet és konfliktusokhoz vezethet. Et elkerülhető úgy, hogy törekszünk a lehető legteljesebb információátadásra és ugyanígy az információ fogadására (hallgatás, megértés, információátvétel). Ez két résztvevő fél közötti folyamatos információáramlást jelent. A visszacsatolások is lényeges elemek ebben, mert abból tudja meg az információátadó, hogy a hallgató fél valójában meg is értette az elmondottakat, eljutott hozzá a közölni kívánt mondandó. Visszacsatolás, megértést nyugtázó szavak pl.: "Igen, értem." "Rendben van." "Megértettem." "Egyetértek veled." Viszont ha valami mégsem egyértelmű a hallgató számára akkor azt jelezze az átadó felé, kérdezzen vissza és tisztázzanak mindent, mert ennek hiánya újabb vitákat, félreértéseket, megoldatlan pontokat szülhet a későbbiekben.


Áttekinthetőség szerepe a csoportmunkában[]

Több, mint 2 résztvevő esetén nagyon fontos az egyes részfeladatok pontos kiosztása, leosztása, lebontása egyes egyénekre. Egyértelműen tisztázni kell hogy kinek mi a feladata, sőt azt is hogy ennek mi a határideje, ugyanis ezután újbóli megbeszélésen egyeztetni kell e megoldásokat, ellenőrizni az elvégzett feladatok meglétét és helyességét valamint meggyőződni róla hogy valóban nem maradt már több hiányos pont, tehát sikerült megoldani az adott problémát vagy feladatot. Előnyös úgy elosztani a feladatokat hogy figyelembe vesszük a személyek egyéni képességeit, készségeit, a Belbin-féle csoportszerepek felhasználásával - mivel valaki pl. a számítástechnikához ért jobban, valaki a képek szerkesztésében, míg mások a diagramok készítésében vagy aki pedig szövegek megfogalmazásában, illetve a táblázatok kezelésében. Amennyiben van még ezután is hiányosság, akkor azt javítani, pótolni kell és újból ellenőrizni. A személyekre leosztott csoportmunka azután így áll össze egy teljes egész (nagyobb) feladatmegoldássá, csapatmunkává.

Eltérésről egyeztetés[]

Van olyan megbeszélés is főleg amikor hirtelen, sürgősebb, azonnali hatékony problémamegoldás kell, illetve az előzmények feltárása, például (egy üzemzavar, ismeretlen eredetű gépmeghibásodás, vagy hibajelzés munka során, illetve nagyobb gyártási rendellenesség), ahol az egyének a probléma feltételezhető okára véleményeket mondanak, javaslatokat tesznek a javítási lehetőségekre, reagálnak rá és mindenki a saját szemszögéből a saját szaktudásának, tapasztalatának megfelelően mondja ez a véleményét. Ilyen esetben hamar meg lehet találni az igazi, valódi, eredeti gyökér-okot, vagyis a hiba bekövetkezésének, előfordulásának a kiváltó okát, amit természetesen bizonyítani kell tehát visszaellenőrizni, hogy valóban az okozza a hibát. Ezután már könnyebb orvosolni és javító intézkedéseket bevezetni a további hibák elkerülése érdekében.

Szükséges képességek[]

Eszköztár[]

Fejlesztése[]

Advertisement