Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A boldogság egy lelki állapot, amikor a lelki vágyak teljesülnek. A flow - áramlat az aktív öröm állapota, amelyet egy bizonyos tevékenység végzése során érünk el, míg a boldogság egy passzív, a tartós siker állapota.

Happy buddha

Elégedettség

A boldogság elérésének sok módszere lehet.

Boldog2
Boldogság

Az, hogy mennyire érzi magát boldognak valaki (elégedettnek az életével, önmagával) kihat az emberi kapcsolataira, azok építésére kommunikációjára, viselkedésére, reakcióira bizonyos (várt vagy váratlan) élethelyzetekben illetve a boldogságérzet (boldogságérzés szintje) kihathat az ember egészségi állapotára is, valamit a sikerességére, érvényesülési képességére, önbizalmára és égyéb önértékeléssel is kapcsolatos az egyén tulajdonságaira. Természetesen a (pillanatnyi vagy tartósabb) világnézetre is hatással van a boldogság érzése.

PERMA modell[]

A tudományos kutatások egyik eredménye, hogy a gazdagság, az iskolázottság szintje vagy éppen az időjárás nem hatnak annyira a boldogságra, mint az legtöbben feltételezik. A kutatók inkább jó szokásokat tudtak kapcsolatba hozni a boldogsággal - (itt van jelentősége az alternatív oktatásnak, ami készségeket és képességeket fejleszt ).

Martin Seligman amerikai pszichológus 2012-ben megalkotta a "PERMA" betűszót, amely szerinte a boldogság alkotóelemeit reprezentálja:

vagyis az emberek akkor boldogok, amikor jelen van a

  • pleasure (élvezetek, mint egy finom étel, forró fürdő stb.),
  • engagement (vagy flow-élmény, az elmélyülés egy élvezetes vagy kielégítő tevékenységben),
  • relationships (szociális kapcsolatok, amelyek a boldogság egyik legmegbízhatóbb fokmérői),
  • meaning (of life, vagyis az élet értelme, valamilyen felsőbb cél vagy küldetés) és végül
  • accomplishments (eredmények, vagyis valami kézzelfogható siker).

A kutatások másik eredménye, hogy az emberek képesek saját boldogságukat önerőből fokozni. A hangulatváltozással összekapcsolható betegségek (mint pl. a depresszió) egyik magyarázata a biopszichológiai modellen alapul, amely szerint biológiai, pszichológiai és szociális tényezők egyaránt közrejátszanak a depresszióként ismert állapot kialakulásában.

Mit jelent a boldogság közgazdaságtana?[]

A római Lumsa Egyetem és a Lopiánói Sophia Egyetem professzora Luigino Bruni, számos könyvet, cikket publikált ezzel a címmel, amik megtestesítik az előbb említett erény-etikai megközelítést.

A 15–18. századi itáliai polgári humanizmus idején életre kelt egy sajátos közgazdasági irányzat, Antonio Genovesi, Cesare Beccaria, Vico, Palmieri, Carlo Cattaneo és számos más korabeli olasz közgazdász munkásságában, az úgynevezett civil gazdaság, „Civil Economy”, amely kimondja, hogy a gazdaság alanya, mozgatója az erényes, kapcsolataiban élő ember, s a gazdaság arra hivatott, hogy az emberek boldogságának szolgálatában álljon, vagyis a legfőbb gazdasági cél az emberek boldogsága, a köz-jóllét (public happiness).

A boldogság közgazdaságtana tehát azt a szolgáló gazdaságot írja le, ahol az alap és központ az ember, annak kiteljesedése, mondhatjuk ezt közjónak is, s amelyet más, alternatív közgazdasági irányzatok „emberközpontú gazdaságnak” neveznek.

  • Ernst Schumann: A kicsi szép
  • Bruni – Zamagni: Civil gazdaság, hatékonyság, méltányosság, köz-jóllét

Bruttó Nemzeti Boldogság (GNH)[]

Az egyik alternatív gazdasági mutató 1972-ben, Guthán az akkor még 16 éves királya, Jigme Singye Wangchuck által megalkotott módszer. Ez négy alappilléren nyugszik: fenntartható fejlődés, kulturális értékek, a természeti környezet megőrzése és a jó vezetés. Az alapelméletet azután továbbfejlesztették, 9 kategóriát és 72 mérendő tényezőt meghatározva, melyek között megtaláljuk például az egészség, a kulturális sokszínűség vagy az oktatási színvonal kategóriákat.

Boldog

Források, kapcsolódó szócikkek[]

Advertisement