Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A bioetika az élővilág etikai kérdéseivel foglalkozó gondolatok összessége.

Az egyéni és társadalmi felelősséget taglaló területnek fő ága van: az egyik az orvosi-, egészségügyi etikából alakult ki, a másik a környezetvédelem etika kérdéseivel foglalkozik. A bioetikának – az elnevezés kitalálójának, Van Potter Rensselaer professzornak eredeti szándéka szerint – rá kell mutatnia az ember egyedenkénti, illetve faji túlélésének jelenlegi és jövőbeli problémáira. A bioetika az elveket nem jóságuk és gonoszságuk szerint értékeli, hanem biológiai elveken alapul. Helyesnek ítélt megoldásai erősen függnek a benső meggyőződéstől, világnézettől, valamilyen hit elfogadásától.

A gyógyszeriparban közvetlen emberi hatásokkal kell számolni, de az életvédelmi tudatosság minden gazdasági területen lényeges.


Gyakorlati példák[]

Források, kapcsolódó témakörök[]

Advertisement