Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Belbin-féle csoportszerepek megismerése hozzásegít a hatékony csapatmunka és eredményes csoportmunka megvalósításában, harmonikusabban működő közösségek létrejöttében. Az emberek családi minták alapján, jellemükből fakadóan bizonyos szerepekben jártasságot szereznek, egy személy több szerepben is helytállhat, illetve képzéssel a skálát szélesíteni lehet. A csoportmunka szabályainak ismeretében, belső konfliktusokat feloldásában hasznos segítség.

Dr. Meredith Belbin a csoportmunka egyik legismertebb kutatója, aki a Henley Egyetem Vezetőképző Intézetében több mint 10 éven keresztül kutatta a csoportok működésének szabályait, azon belül is leginkább a sikertényezők meghatározását. Kutatási eredményeit 1981-ben Management Teams címen megjelent könyvében mutatta be. A Belbin-féle csapattag kérdőív és az ehhez kapcsolódó fejlesztési tervek csoportműködés optimalizálásának egyik legelterjedtebb és legelismertebb eszköze a világon.

Group-roles

A csoportba mindenki magával hozza az erősségeit és gyengeségeit.

 1. Tevékenység orientáltak:
  1. Megvalósító motivált a feladatok véghezvitelére, szorongásra hajlamos, de fegyelmezett és nagy önuralommal rendelkezik, értékeli a kitartó erőfeszítést és a következetességet.
  2. Véglegesítő Befejező és kivitelező ember - a csapat közös érdekeit szem előtt tartva dolgozik, cselekvési tervet készít, gondoskodik a módszeres és hatékony végrehajtásról, fegyelmezett és gyakorlatias.
  3. Lelkesítő aktív, motivált a teljesítményre és a győzelemre, gyanakvó és provokatív, hevesen reagál, erősen ösztönzőleg tud hatni egy passzívabb csoportra, irányító csoportszerep.
 2. Társ orientáltak:
  1. Forráskereső: folyamatosan kutatja a lehetőségeket a tárgyi és társas környezetében, igyekszik előrevivő kérdéseket feltenni, kreatív csoportszerep.
  2. Összetartó: érzékeny a társas rezdülésekre, jól tud bánni a nehezebben kezelhető tagokkal, a közös érdeket egyéni érdeke fölé helyezi, mindezzel javítja az általános csoportmorált.
  3. Elnök: motivált a hatalomgyakorlásra, koordinálja az aktivitást, elköteleződik a vállalati célok iránt és másokat is motivál, megbízik az emberekben, realista és fegyelmezett, irányító csoportszerep.
 3. Tervezés orientáltak:
  1. Ötletelő: a problémákra eredeti ötletekkel, stratégiákkal képes előállni, kreatív csoportszerep.
  2. Átgondoló: a döntések alapos mérlegelésében segíti a csapatot, objektív és precíz, minden tényezőt figyelembe vesz, szkeptikus és kritikus.
  3. Specialista: A feladata elvégzéséhez szükséges egyedi szaktudással rendelkezik, információkkal és módszerekkel segíti a tagokat.


Kapcsolódó témák[]

Források[]

Advertisement