Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
5700 dollar

Bankjegy, avagy készpénz csupán a pénzt imitáló eszköz

A Bankjegy vagy készpénz fizikai formában létező fizetőeszköz, pénzjegy vagyis pénzt imitáló eszköz. Manapság a központi bankok által eredeztetett, nagy erejű pénz csak a töredékét alkotja a pénzügyi- és hitelaggregátumoknak, amelyek sokkal inkább tekinthetők relevánsnak az aggregát kereslet szempontjából.

A pénzügyi likviditást, a pénzteremtést az újkori jegybanki gyakorlatnak megfelelően a jegybank közvetlenül nem befolyásolja, hanem a gazdasági szereplők igényei határozzák meg a mindenkori kamat- és gazdasági környezet függvényében bankszámlapénz generálásával. A jegybank operatív célként egy rövid lejáratú kamatlábat határoz meg, és az adott kamatfeltételek mellett korlátlanul partnerei rendelkezésére áll. Ennek eredményeképpen a monetáris aggregátumok a bankok és gazdasági szereplők portfóliódöntései révén, endogén módon határozódnak meg (Komáromi [2007]).

A monetáris likviditás kapcsán megemlítendő a jegybanknak a deviza-likviditást biztosító szerepe, aminek a fontosságára különösen rávilágított a magyarországi válság. Az országok központi bankjai (KB) bilaterális swap-megállapodások keretében biztosították egymás számára a nemzetközi likviditást. Nyíltpiaci műveletekkel is befolyásolható egy deviza árfolyama, értékpapírokba és állampapírokba mozgatással, vagy visszavételükkel.


Források[]

Advertisement