Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Bank

A bank egy hitelintézet, melynek a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére van jogosultsága. Magyarországon kétszintű bankrendszer működik.

 • betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – nyilvánosságtól történő elfogadása,
 • letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, hitel referencia szolgáltatás
 • hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása,
 • elektronikus pénz: bankszámlapénz kibocsájtása, a bankjegy rendszer hígítása/ kiterjesztéseként.
 • olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,
 • kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,
 • valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység
 • pénzügyi szolgáltatás közvetítése (pl. tőzsde)
 • pénzváltás


Lásd még[]

Magyar Banktörténet[]

 • 1839-ben a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület létrehozása Fáy András érdeme.
 • 1841-ben jött létre az első mai értelemben banknak nevezhető intézet, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.
 • Az 1987-ben megvalósított bankreform keretében fokozatosan alakult ki a kétszintű bankrendszer.
 • Törvény 1990-ben mondta ki a Magyar Nemzeti Bank kormányzattól való függetlenségét.
 • 2012. július 2-án indult a többszöri napközbeni elszámolást biztosító bankközi GIRO rendszer.

Források[]

Külső hivatkozások[]

 • Egyvilág - Bankok: Egy tömör összefoglaló a bankok, a bankrendszer mibenlétéről, működéséről
Advertisement