Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Balatonfüredi Szívesség KÖR dokumentumai

Honlap: http://szivkor.kingfish.hu
Kisokos: Kereslet-kínálat lista

Balatonfüredi Szívesség KÖR Alapszabálya

Alapszabályok[]

A Szívességkör nonprofit kezdeményezés, célja a tagjai közötti segítségnyújtások elősegítése, a közösségi kapcsolatok fejlesztése valamint hasonló szellemiségű non-profit kezdeményezések támogatása. A Szívességkör rendszere a tagok keresleti és kínálati ajánlásait közvetíti. A Szívességkör elszámolási rendszere biztosítja az adás-vételhez szükséges információk áramlását és rögzíti a tagok között megvalósult ügyleteket. Minden tag elfogadja, hogy egyenlegét és tranzakcióinak kimutatásait a többi tag részére nyilvánosan vezesse a rendszer. Az egyes tranzakciók tulajdonságai, részletei nem nyilvánosak. Egy személynek csak egy számlája lehet.

Tagság[]

A Szívességkörbe kizárólag 18. évét betöltött magánszemélyek, léphetnek be. Gazdasági társaságok illetve állami és önkormányzati szervezetek, vállalkozások nem lehetnek a Szívességkör tagjai. A Szívességkör szervező csoportjának joga van visszautasítani bárki felvételét vagy a tagságból kizárni, ha tevékenységével megsérti a szabályzatot. Azok a tagok, akik egy éven keresztül nem kötnek egyetlen ügyletet sem alvólistára kerülnek.

Elszámolási egység[]

A Szívességkör belső elszámolási egysége a Gyöngy. 100Ft egyenlő egy Gyönggyel. Ettől az iránymutatástól a tranzakcióban részt vevő felek közös akarattal bármilyen irányba eltérhetnek. Minden tag egyenlege nulláról indul. A Szívességkörből való kilépés előtt a tagok kötelesek nullára egyenlíteni számlájukat. A Szívességkörben kamatok felszámítása tilos. Nincs kamat illetve kezelési költség. A tagok egyenlegének alsó határa -250 Gyöngy, felső határa 250 Gyöngy. Ezen határokat kizárólag a szervező csoport engedélyével lehet átlépni.

A csere mértékét mindig a két ember alkudja ki. A kialkudott összeget mindketten beleírják a saját körcsekk füzetükbe. Így pontosan nyomon lehet követni kinek hány gyöngye van. A rendszer nem kihasználható, mert mindenkinek csak 250 gyöngyöt engedélyez pluszba, mínuszba egyaránt. És a rendszer mindig tökéletes egyensúlyban van.

Tranzakciók, cserék[]

A tagok visszautasíthatnak bármely ajánlatot, ha annak feltételei számukra nem elfogadhatóak. Az elszámolási rendszer csak a Gyöngyben történt cseréket tartja nyilván. Részben vagy egészben más fizetőeszközben történt ügyletek (pl. anyagköltség térítése) esetén, csak a Gyöngyben történt részek elszámolását végzi. A Szívességkör szervező csoportja visszautasíthatja, vagy utólag törölheti azokat a hirdetéseket illetve tranzakciókat, amelyek törvényellenesek vagy más okból szabálysértőek illetve nem egyeztethetők össze a Szívességkör szellemiségével. A Szívességkör semmilyen garanciát nem vállal az ügylet minőségét, körülményeit és értékét illetően.

Cserepiac[]

Minden hónap utolsó szombatján a vásárcsarnok előtti téren Cserepiacot tartanak. Itt hasznos holmik cserélnek gazdára.

Külső szereplőkkel való kapcsolat[]

A Szívességkör nem vállal felelősséget és nem foglalkozik adóbevallási és adófizetési kérdésekkel. A Szívességkör szervező csoportjától információ kérhető az adóbevallással és adófizetéssel kapcsolatban, ami ugyanakkor nem minősül hivatalos tájékoztatásnak. A Szívességkör képviseletét a nyilvánosság felé a szervező csoport látja el.

Egyéb[]

Az internettel nem rendelkező vagy más okból segítséget igénylő tagok a könyvelő segítségét vehetik igénybe, aki a számlavezetéssel illetve a tranzakciók megszervezésével kapcsolatos feladatokat látja el. A könyvelő tevékenységéért a taggal való egyedi megegyezés szerinti ellenszolgáltatást kap.


Záró rendelkezések[]

Minden tag teljes felelősséggel tartozik cselekedeteiért. A közösség felelősségre semmilyen esetben nem vonható. A rendszer üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak az esetlegesen felmerülő károkért. A jelen szabályok hiányosságait pótolandó a tagok józan ítélőképességét hívjuk segítségül.

Egyéni gazdálkodással kapcsolatos (limit, kölcsön, támogatás) kérést vagy kérvényt elsősorban a szervező csoport felé, másodsorban pedig a tagok Közgyűlése felé kell küldeni.

A tagoknak joguk van részt venni a Közgyűléseken, és döntéseket hozhatnak, 1szavazat/1tag alapján. A szervező csoport új szabályokat, módosításokat hozhat létre, de csak 2/3-os többségi szavazattal a Közgyűlésen, vagy 21 napon belül egy Rendkívüli Ülés keretén belül.

A tagok elfogadják e szabályokat, valamint az Alapszabály feltételeit és rendelkezéseit. Azok esetleges módosításai a tagok külön hozzájárulása nélkül is érvényes.

Tiltások[]

Jogi és etikai okok miatt az alábbi tevékenységek tilosak a Szívességkörben:

  • Politikai és vallási jellegű illetve bármilyen olyan véleménynyilvánítás, amely a tagokat sértheti.
  • A Szívességkör rendszerében gazdasági hirdetés elhelyezése.
  • Ingatlanok illetve nagy értékű ingóságok adás-vételének illetve bérletének lebonyolítása.
  • Jogdíjköteles vagy törvényi védelem alatt álló termékek, szolgáltatások, szellemi alkotások forgalmazása a Szívességkörben kizárólag a jogtulajdonos egyértelmű írásos beleegyezésével történhet.
  • Minden olyan tevékenység, amely a Magyar Köztársaság Alkotmányába, a hatályos jogszabályokba vagy a jó erkölcsbe ütközik.
  • Mivel nem létezik a szívességbankokra konkrétan alkalmazható adózási szabályozás elővigyázatosságból néhány ügylet (reményeink szerint csak ideiglenesen) nem megengedett: Olyan ügyletek lebonyolítása, melyek általános forgalmi adó bevallási illetve befizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

A módosításokat a meghozataltól számított 10 munkanapon belül a szervező csoport e-mail ben értesíti a tagokat.

Advertisement