Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az oktatás intézményesített ismeret-átadás. Előnyös, ha neveléssel, vagyis emberi értékek és készségek megosztásával is jár. Az alábbiakban pár, a hagyományos ismétlésre ösztökélő, porosz mintára "atyáskodó" rendszeren túlmutató lehetőségek kerülnek bemutatásra.

Maszoka

Készségek és önbizalom, támogatás az oktatásban.

Komplex Instrukciós Program[]

Az életben jól kamatoztatható együttműködési készséget fejlesztő oktatási módszertan.

A Komplex Instrukciós Programban a tanár célja az, hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, E. G.: Designing Groupwork. Teacher College Press, New York, 1994.)

Helyi fejlesztés és tanulási lehetőségek[]

A helyi gazdaság fejlesztésére nem csak az állami kapacitásfejlesztő, munkaerő-piacra beléptető képzések szolgálhatnak, hanem a a városrész vagy település saját erőforrásai is aktivizálhatóak. Világos, hogy ehhez kellő önbizalommal kell rendelkezniük, és egy vagy több „képzők képzője” kurzust is el kellene végezniük. Ám ha feltárulhatna a képzésnek ez az aspektusa, az egy jelentős új perspektívát is lehetővé tenne, különösen a képzési szervezetek és a helyi közösségek közötti kapcsolatok erősödhetnének meg általa. A folyamatot segítő közösségi munkások célja ezekkel a programokkal, hogy – amennyire csak lehetséges – maguk a helyiek tervezzék és szervezzék meg őket. Fontos a „közösségi munkás szakképesítés” helyzetének előmozdítása - képzési csoportokat hoztak létre azoknak a helyi embereknek a támogatására és képzésére, akik részt vesznek a közösségi tevékenységekben, vállalkozásokban, valamint azoknak a közösségi munkásoknak, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel. Részletek: helyi fejlesztés és tanulási lehetőségek

Emberi értékek az oktatásban[]

Ajánlott szakkönyv: Robert Fisher: Hogyan tanítsuk az értékeket? (könyvajánló)

Egy fórumon felmerült: Az alapvető emberi értékek - az igazság (ami lényegében azt jelenti, hogy mindenki szükséglete ki legyen elégítve), a béke (amit az segít elő, ha a szemben álló felek saját, és egymás szükségleteire koncentrálnak), a szeretet (ami egyrészt érzés, másrészt egy szükséglet), a bölcsesség és az erőszakmentesség – oktatásának meghonosítása fontos lenne a magyar nevelési-oktatási rendszerbe:

A Dalai Láma a felvetésre válaszul a következő útmutatást adta:

„Rengeteg kutatómunkára van még szükség ezen a területen. Arról általános egyetértés kezd kialakulni a világban, hogy a jelenlegi modern oktatási rendszer nem kielégítő, nem tud arról gondoskodni, hogy a gyerekek, az emberek megszerethessék a belső énjüket. Az oktatási szakemberek és a tudósok is elismerik már, hogy a mai oktatási rendszerek alapvetően a materiális javakra helyezik a hangsúlyt, ezért rendkívül fontos lenne, hogy nagyobb szerepet kapjon a belső békére való oktatás, ami az egészség megőrzése szempontjából is nagy jelentőséggel bír. Ezt a belső békét nem lehet megvásárolni, nem lehet gépekkel vagy eszközökkel előállítani. Ennek a békének az eléréséhez nem elsősorban vallásos hitre, hanem sokkal inkább a nevelésre kell támaszkodni. Azt azonban, hogy milyen oktatási-nevelési rendszerre van szükség egy országban, mindig kutatásokkal kell kideríteni. Próbára kell tenni többféle módszert, és kísérletezni kell. Úgy kell kutatómunkát folytatni, hogy először két-három iskolába kell bevezetni bizonyos eljárásokat, majd ha azok 5-10 év múlva valódi eredményt hoznak, akkor szabad még több iskolába alkalmazni azokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindennek az alapját a gyakorlati kipróbálás kell, hogy jelentse.” forrás

Diákjogok[]

Tehetséggondozás[]

Bárki képes lenne kiemelkedő eredményre

Deborah Eyre professzor, a Great Minds and How to Grow Them („Hogyan neveljünk Nagy Agyakat”) című könyv szerzője szerint, a legfrissebb idegtudományi és pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb iskolás, kivéve a mentális fogyatékossággal élőket, simán képes lenne elérni a kiemelkedően tehetséges tanulók teljesítményéhez kapcsolódó eredményeket. Magyarul bárki lehetne ugyanolyan jó, mint a legjobbak.

Tegyük hozzá: ehhez azért meg kell tanulniuk a tanuláshoz való helyes hozzáállást és magatartást is, és el kell sajátítaniuk azokat a dolgokat, amik a kiemelkedő gyerekek erősségei: bátorság, kitartás és kemény munka, többek között. Ezt hívja Eyre „magas minőségű tanulásnak.” És persze szükségük van a megfelelő segítségre is, úgy az iskola, mint a család részéről. Egyáltalán létezik olyan, hogy tehetséges gyerek?

Nos, ez egy erősen vitatott terület. Anders Ericsson, a Florida Állami Egyetem pszichológia professzorának egy egészen 1980-ig visszanyúló kutatása szerint, amelyben különböző eredményeket vizsgált, például a zene, a sport vagy a memória területén, úgy látszik, hogy a teljesítmény középpontjában egyáltalán nem az egyedi és megismételhetetlen tehetség áll. A megfontolt cselekvés, amely minden egyes lépést végig kísér, és a nagyjából 10 ezer óra gyakorlás – nos, az teszi a mestert. [1]

SOLE - önszerveződő tanulási környezet[]

Sugata Mitra 1999-ben zseniális kísérletbe fogott. A kollégáival vágott egy lyukat az egyik újdelhi nyomornegyed falán, és beüzemelt egy internetkapcsolattal ellátott számítógépet, majd őrizetlenül ott hagyta. Az egész kicsit úgy nézett ki, mint egy bankautomata. A kíváncsi gyerekek egyből megtalálták, néhány óra múlva már böngésztek a neten, és a társaikat tanították. Ezeknek a gyerekeknek soha nem volt számítógépük, nem tudtak angolul, és fogalmuk sem volt arról, hogy mi az internet. Egy idő után azonban már dokumentumokat hoztak létre, játszottak, képeket szerkesztettek, angolul tanultak, és ami a legfontosabb: mindezt csoportosan csinálták, és a társaikat is megtanították ezekre a dolgokra.

Sugata Mitrát lenyűgözte az a gyorsaság és az együttműködésnek az a hatékonysága, ahogy a gyerekek mindenféle külső kényszer vagy kontroll nélkül a magukévá tették a tudást. A Hole in the Wall (Lyuk a falban) elnevezésű kísérletet később több más helyen is megismételte, és a gyerekek mindenütt rávetették magukat a tudásra, így Sugata Mitrának találnia kellett végre egy elnevezést, amely leírja a jelenséget. Így született meg az önszerveződő tanulási környezet fogalma, vagyis a SOLE (self-organised learning environment). További részletek: VS.hu: Fogjuk a gyerekeinket, és lekapcsoljuk az agyukat

Szabadiskola[]

Magántanuló, otthon tanuló csoportok[]

  • Az Otthontanulok.hu az otthontanulók és az otthontanulás iránt érdeklődők számára kapcsolódási lehetőség

Csoportok[]

Hasonló témakörök[]

Ajánlott oldalak[]

Advertisement