Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Values

Az "Alternatív életstratégiák" segít a bennünk rejlő lehetőségek felismerésében

KAPITÁNY ÁGNES, KAPITÁNY GÁBOR: Alternatív életstratégiák (könyvajánló)

Mai korunk tele van súlyos ellentmondásokkal. Az urbanizáció negatív következményei, a természeti környezet veszélyeztetettsége, az élővilág diverzitásának csökkenése, az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése, a szolidaritás és a kooperáció csökkenése, a szociális különbségek növekedése, marginalizált helyzetbe került emberek tömegei, az emberi képességeket gazdagító munkák korlátozott köre, a személyiség sokféleségét figyelembe vevő oktatás ritka volta, a családi kapcsolatok fájdalmas sérülései...

Szinte nincs olyan ember, akinek az életét mindez ne érintené. A változtatás fontosságát, szükségességét mindenki érzi. De mit is tehet érte? Könyvük olyan emberek példáját mutatja be, akik mind-mind a maguk módján és eszközeivel, mindennapi életükkel, munkájukkal, attitűdjükkel, hitükkel, hivatástudatukkal keresnek választ ezekre a kérdésekre. A tanult tehetetlenséggel szemben, az „én úgysem tehetek semmit” csalódottsága helyett a „belülről vezérelt” emberek útját követve próbálják megformálni életüket és környezetük életét. Felemelő és lelkesítő példák. A könyv több mint 200 interjú tapasztalatait összesíti, videó-interjúkat tartalmazó mellékletében pedig közvetlenül is megnézhetjük mintegy húsz interjú részleteit.

Tartalom[]

I. Alternativitás – mihez képest?[]

II. Főbb modellek[]

 • Tipikus foglalkozások, hivatások
 • Hitek
 • Civilek, kivonulók, koherens életűek

III. Közös vonások/elvek[]

IV. A fő értékek[]

 • Család
 • Szeretet, jóság, emberségesség
 • Hit, spiritualitás
 • Társadalmi igazságosság, demokrácia, szolidaritás
 • Empátia, tolerancia
 • Kooperáció, közösség
 • Pozitív gondolkodás, örömképesség
 • Szabadság, függetlenség, autonómia, saját út
 • Erkölcsi tartás, tisztesség, jellem, felelősség
 • Belső rend, egyensúly, belülről irányítottság
 • Tanulás, tudás, tehetség
 • Kultúra
 • Minőségeszmény
 • Munka, kitartás, akaraterő
 • Határozottság, szigorúság
 • Hagyományok, beágyazottság
 • Létbiztonság, egészség
 • Béke, biztonság, stabilitás
 • Egyéb értékek

V. Indíttatás. Mi tette őket „alternatívvá?”[]

 • Szülők
  • Művészet – hazulról
  • Értelmiség, középosztály
  • A szülők értékrendje
  • A szülői-családi sors tanulságai
  • Hatás-ellenhatás
  • „Vákuum”
 • Körülmények
  • Szegénység, hátrányos helyzet
  • Reakció a kivételezettségre, rászorulókkal való találkozás
  • Természeti környezet
 • Iskola
  • Tanárok
  • Az iskolatársak
  • Kihívások
  • Ellenhatások
  • Olvasmány- és egyéb művészeti élmények
 • Egyéb kulturális hatások
  • A művészet mint saját tevékenység visszahatása
  • Egyházi, vallási meghatározottság
  • Lázadó ifjúsági szubkultúra
  • A kor által reflektorfénybe helyezett hivatások vonzása
 • „Mesterek”
  • Szellemi mesterek hatása
  • Társak
  • Munkatársak, kollégák
  • További személyek
 • Sorsfordulatok
  • Gyógyulás
  • Egyéb (például politikai körülmények, kultúrák találkozása)
  • Sorscsapás

VI. Nehézségek, konfliktusok, erőpróbáló helyzetek[]

School-relax

A nevelés az iskolában is megvalósítható.

  • Gyerekkor
  • Szegénység
  • Konfliktus a szülőkkel
  • Egyéb gyerekkori problémák
  • Iskola
  • A művészpályából adódó nehézségek
  • Szembesülés a társadalmi valóság nehézségeivel
  • Szembesülés a felelősséggel
  • A körülmények idegensége, „kivonulás”
  • Az emberi közeg
  • Értékrendi ütközések
  • Kultúrák ütközése
  • Egyéni értékrendek ütközése
  • Generációs ütközések
  • A magánélet mint problémaforrás
  • Korlátozottság
  • Hatalmi jellegű konfliktusok
  • „Belső” nehézségek
  • Döntési konfliktusok
  • Önpusztítás
  • Negatív élményfeldolgozás

VII. Élettanulságok, alapgondolatok[]

 • Optimizmus
 • Pozitivitás
 • Jó-Rossz egyensúly
 • Belülről vezéreltség, személyes célok
 • Emberi gazdagság
 • Tisztaság
 • Az adott lehetőségek elfogadása, egyensúly
 • Önfejlesztés, aktivitás, minőség
 • Kitartás célok mellett
 • Adás, segítés
 • Kölcsönösség, kommunikáció
 • Szabadság
 • Egyenlőség
 • Az Ember tisztelete, emberszeretet
 • Szerelem
 • A világ működésének törvényei, egyensúly a világgal
 • Nyitottság
 • Tudás
 • Természet
 • Alkotás, (alkotott) tárgyi környezet
 • Művészet
 • Szokások, hagyományok
 • Közösség
 • Nagyobb közösségek, haza, emberiség
 • Spontaneitás
 • Hit, Isten
 • Az élet lényegének keresése - Spiráldinamika

VIII. Csomópontok[]

 • A modernizáció, urbanizáció következményei
 • Energia-, erőforrás-problémák
 • A munka
 • Individualitás
 • Emberi kapcsolatok
 • Iskola
 • Tudásmonopólium
 • Elidegenedett művészet
 • Összefüggések keresése
 • A civilizáció összeomlásának a lehetősége

Forrás[]

https://www.typotex.hu/upload/book/6547/kapitany_alternativ_eletstrategiak_reszlet.pdf

Advertisement