Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az Altern-csoport - Kindler József professzor kezdeményezésére - 1996 decemberében jött létre a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezet-gazdaságtani és Technológiai Tanszékén. Létrehozását David C. Korten Tőkés társaságok világuralma című globalizáció-kritikai könyvének magyarországi megjelenése inspirálta. A csoport célja a könyv "utóéletének" magyarországi gondozása, az abban felvetett problémák egységes (keresztény) világnézeti alapon történő továbbgondolása, alternatív társadalmi-gazdasági modellek felkutatása, illetve kimunkálása.

Alapító tagjai:

 • prof. Kindler József
 • Baranyi Árpád (abacowi.hu)
 • Dabóczi Kálmán (daboczirocketmail.com)
 • Kocsis Tamás (tamas.kocsisuni-corvinus.hu).

A csoport alapvető célja és irányultsága - miként erre a névválasztás is utal - elsősorban a gazdasági elmélet és gyakorlat kifejezetten alternatív szempontból történő kritikai vizsgálata. Főként az egyre inkább feledésbe merülő szociális, kulturális és morális értékek meghatározó fontosságára kívánjuk ráirányítani a figyelmet, elsősorban az európai kultúrkör hagyományai és üzenete alapján. Nincsenek illúzióink: a pozitív irányú határozott elmozdulás hosszú időt vehet igénybe, s ebben a folyamatban szeretnénk a kovász szerepét betölteni.

Kovász folyóirat[]

1997 karácsonyára megjelent a KOVÁSZ első száma. Az Altern-csoport negyedévente megjelenő kiadványa - az interneten is olvasható, illetve letölthető az egyes tanulmányok teljes tartalma.

ALTERN hírek- 2005[]

 • 2005. május 10-én Helen Alford OP és Michael Naughton A vállalatok társadalmi felelőssége címmel tartottak előadást a Budapesti Corvinus Egyetemen. További előadók: Baritz Sarolta Laura OP és Tóth Gergely (KÖVET). Az esemény házigazdája az Altern-csoport volt. (Bővebben lásd a http://kovasz.uni-corvinus.hu/alford/index.html honlapon.)
 • 2005. november 30-án az Altern-csoport meghívására Tim Kasser pszichológus (PhD, Knox College, Galesburg, Illinois) A kapitalizmus ára - Az életminőséget aláásó anyagiasság címmel tartott előadást a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kasser témába vágó könyve 2005-ben jelent meg magyarul, a könyvismertetést lásd a Kovász e lapszámában.
 • A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) kezdeményezésére az Altern-csoport is társszervezője volt annak a rendezvénynek, amely panelbeszélgetéssel vezette föl a The Corporation című film közös megtekintését 2005. december 6-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
 • A Magyar Katolikus Rádió Szent István Akadémia című közéleti műsorában két alkalommal Dabóczi Kálmán volt a vendég (2005. május 22. és november 6.). A növekedésről, fenntarthatóságról szóló beszélgetések hanganyaga elérhető a http://www.katradio.hu internetes oldalról kiindulva.
 • 2005. november 5-én Kocsis Tamás a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Széchenyi István Szakkollégium hallgatóinak Tatán tartott szemináriumokat az ökológiai gazdaságtan témájában.
 • 2005. október 18-án a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 10+100 jubileumi konferenciáján a vállalatvezetők társadalmi felelősségéről vázolt fel Dabóczi Kálmán egy újszerű gondolkodási modellt. E megközelítés segíthet abban, hogy a vezető beosztásban dolgozók fölismerjék: a vállalati profitérdekek mellett mikor szorul háttérbe a család, a közösség és a társadalom, s hogy miként lehet a sokszor egymással szembeszegülő érdekek között helyes prioritási sorrendet felállítani.
 • A Magyar Bioetikai Társaság 2005. szeptember 7-i közgyűlésén Dabóczi Kálmánt választmányi taggá választották. E társaság meghívására Lehetséges a tisztességes üzlet? című előadásában Dabóczi - többek között - az üzleti etika és a bioetika kapcsolatát elemezte.
 • Az Összefogás Pécsért Egyesület szabadegyetemi előadássorozatának keretében - 2005. június 17-én - Dabóczi Kálmán Egy alternatív gazdaságpolitika szükségessége és iránya című előadásában arról beszélt, miként lehetne az egysíkú növekedés-központú megközelítés helyett a társadalmi szempontokat és igényeket érzékenyebben megjelenítő gazdaságpolitikát kialakítani Magyarországon.
 • 2005. április 15-én Baranyi Árpád Tiszta vizet a pohárba! - Gazdaságkor szerepe a környezeti válság kialakulásában címmel tartott előadást a nagymarosi Cédrus Művelődési és Sport Egyesületben.
 • 2005. február 24-én Dabóczi Kálmán Határtalan boldogság? - Az Európai Unió és a keresztény társadalmi tanítás címmel tartott előadást Budapesten az Ady Endre Művelődési Házban az Iszter Kulturális Egyesület meghívásának eleget téve. Az előadás hanganyaga a világhálóról is letölthető: http://www.plebania.net/kephangtar/?op=view&zid=206 (2005. december 6-i állapot szerint).
 • A Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye papjai számára tartott továbbképzés (rekollekció) keretében A Krisztus-követés útelágazásai egy pénzközpontú világban címmel tartott előadást Dabóczi Kálmán Pécsett, 2005. október 11-én. Előadásában bemutatta a különféle plébániatípusokat érő világi hatásokat, s a fogyasztói szemlélet leggyakoribb megjelenési formáira keresztény válaszokat adott.

Forrás[]

Advertisement