Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Creative Society, magyarul Alkotó Társadalom egy Nemzetközi projekt, 2019-ban indult önkéntesek összefogás alapján.

Honlap: https://alkototarsadalom.hu

Alkotó társadalom projekt logó

Alkotó társadalom projekt

8 alapelve[]

Az Emberi élet[]

Az Ember élete a legértékesebb. Minden Ember életét sajátjaként kell védeni. A társadalom célja minden Ember élete értékének biztosítása és garantálása. Nincs és nem lehet semmi sem értékesebb, mint az Ember élete. Ha egy Ember fontos, az azt jelenti, hogy minden Ember fontos!

Az Ember szabadsága[]

Minden ember azzal a joggal születik, hogy Ember legyen. Minden Ember szabadon és egyenlőnek születik. Mindenkinek joga van választania. A Földön senki és semmi nem lehet az Ember felett, a szabadsága vagy jogai felett. Az emberi jogok és szabadságok alkalmazása nem sérthetik mások jogait és szabadságát.

Az Ember biztonsága[]

A társadalomban senkinek és semminek nincs joga az Ember életét és szabadságát veszélyeztetni!

Mindenkinek garantált az alapvető létfontosságú szükségletek ingyenes ellátása, beleértve az ételt, a lakhatást, az orvosi ellátást, az oktatást és a teljes szociális bebiztosítást.

A társadalom tudományos, ipari és technológiai tevékenységének kizárólag az emberi élet minőségének javítására kell összpontosítania.

Garantált a gazdasági stabilitás: az infláció és a válságok hiánya, a stabil és egyenlő árak az egész világon, az egységes valutaegység, a rögzített minimális adózás vagy annak hiánya.

Az ember és a társadalom biztonságát minden fenyegetéssel szemben egységes globális segélyszolgálat biztosítja.

4. Átláthatóság és informáltság[]

Mindenkinek joga van megbízható információkhoz jutni a közpénzek mozgásáról és elosztásáról. Minden ember hozzáférhet a társadalmi döntések végrehajtásának állapotáról szóló információkhoz.

A média kizárólag a társadalomé, és igazságosan, nyíltan és őszintén tükrözi az információkat.

Alkotó ideológia[]

Az ideológiának arra kell összpontosítania, hogy népszerűsítse a legjobb emberi tulajdonságokat és elutasítsa mindazt, ami az Ember ellen irányul. A fő prioritás az emberiség prioritása, az Ember magas szellemi és erkölcsi fókusza, az emberség, az őszinteség, a kölcsönös tisztelet és a barátság megerősítése.

A feltételek megteremtése a nagybetűs Ember fejlődéséhez és neveléséhez, az erkölcsi és etikai értékek ápolása minden emberben és a társadalomban.

Az erőszak propagandájának betiltása, az emberiség elleni megosztottság, agresszió, megnyilvánulás bármilyen formájának megengedhetetlensége és elítélése.

Személyiségfejlődés[]

Az Alkotó társadalomban mindenkinek joga van a sokoldalú fejlődéshez és az önmegvalósításhoz.

Az oktatásnak ingyenesnek és mindenki számára egyformán elérhetőnek kell lennie. A feltételek megteremtése és az Ember lehetőségeinek bővítése, alkotó képességeinek és tehetségeinek megvalósításához.

Igazságosság és egyenlőség[]

Minden természeti erőforrás az Emberé, és igazságosan oszlik meg az Emberek között. Az erőforrások monopolizálása és irracionális felhasználása elfogadhatatlan. Ezek az erőforrások igazságosan el vannak osztva az egész Föld lakói között.

Az Embernek garantálva van a munkalehetősége, ha akarja. Az azonos pozícióban, szakterületen és foglalkozásban végzett munkának jutalmazása világszerte azonosnak kell lennie.

Mindenkinek joga van a magántulajdonhoz és a jövedelemhez, de a társadalom által meghatározott egyéni kapitalizáció mértékéig.

Önkormányzó társadalom[]

A „hatalom” fogalma nem létezik az Alkotó társadalomban, mert minden Ember felelőssége a társadalom egésze, fejlődése, életkörülményei és a harmonikus rendje.

Mindenkinek joga van részt venni az Alkotó társadalom ügyeinek intézésében és az Ember életét javító törvények elfogadásában.

Az emberi életminőség változását befolyásoló, társadalmilag fontos és gazdasági kérdések kezelése országos szintű vita és szavazás (népszavazás) tárgyát képezi.


Kapcsolódó témák[]

Advertisement