Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A „Feladatok a XXI. századra” (Agenda-21) elnevezésű dokumentumot egy több száz oldalas, 40 fejezetből álló kötet tartalmazza.

E dokumentum lényegében környezetvédelmi és azzal kapcsolatos társadalmi-gazdasági problémák sokoldalú, rendezett összefoglalása, ajánlások és programok jegyzéke és ez utóbbiak megvalósításához szükséges anyagi erőforrások becslése. E dokumentum négy nagyobb részből áll.

Az első rész a fenntartható fejlődés olyan alapvető társadalmi és gazdasági témaköreit tárgyalja, mint a fejlődés elősegítése és a szegénység leküzdése a fejlődőországokban, a fogyasztási szokások megváltoztatása a fenntartható fejlődés szempontjainak tekintetbevételével és a népesedéspolitika.

A második rész a környezeti és természeti problémákkal, a környezetre gyakorolt káros hatások mérséklésének vagy kiküszöbölésének témáival foglalkozik. A főtémakörök: a légkör védelme, az óceánok, a szárazság és az elsivatagosodás, az erdőpusztulás, az édesvíz-készletek, a biológiai sokféleség védelme és a biotechnológia, a veszélyes és a nukleáris hulladékok kezelése.

A harmadik rész áttekinti a főbb társadalmi csoportok szerepét, feladatait, igényeit a fenntartható fejlődés megvalósításában; a külön fejezetekben vizsgált csoportok: a gyermekek, a nők, a bennszülöttek, a helyi önkormányzatok, a szakszervezetek és a nem-kormányzati szervezetek.

Az utolsó rész a fejlődéshez szükséges eszközök témaköreivel foglalkozik. Ebben szó van a pénzügyi forrásokról és intézményekről, a környezeti szempontból megfelelőműszaki eszközök és eljárások átadásáról, a tudomány szerepéről, az oktatásról és a nevelésről, a Feladatok megvalósításához is szükséges nemzetközi intézményrendszerről (beleértve a szervezeteket és a jogi eszközöket is), végül a fenntartható fejlődés konkrét feladatainak megoldásához megfelelőnemzeti döntéshozó intézményekről és eljárásokról.

Külön említésre méltó, hogy a pénzügyi keretekre vonatkozó szövegrész végül azt a kompromisszumot tartalmazza a már korábban említett és a bruttó hazai termék 0,7 %-ára vonatkozó megoldás helyett,hogy a fejlődőországok számára nyújtandó pénzügyi segélyeket növelni kell ─ konkrét számszerű követelmény megadása nélkül.

Újabb megfogalmazása az Agenda 2030.

Forrás:

Advertisement