Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az Agenda 2030 globális fenntartható fejlődési keretrendszert (The 2030 Agenda for Sustainable Development), amely a szegénység felszámolását és a fenntartható jövő felépítését tűzi ki globális célul 2030-ig. A 2015. szeptember 25-27. között New Yorkban megrendezett Fenntartható Fejlődési Csúcson az ENSZ 193 tagállama egyhangú döntéssel fogadta el.

Az Agenda 2030 „olyan átfogó megoldásokat keres, amelyek figyelembe veszik a természeti rendszerek egymással és a társadalmi rendszerekkel való interakcióit. Nincs két egymástól elkülönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen, összetett társadalmi-környezeti válság létezik. A megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek.”

Az Agenda megvalósítása 2016. január 1-én indult. A célokat minden ország a saját nemzeti és regionális fejlettségi szintjét és kapacitásait tekintetbe véve valósítja meg.

Az ENSZ égisze alatt elfogadott célok megvalósításában természetesen az ENSZ család egésze kiveszi részét, így az UNESCO is mindent megtesz azért, hogy a nemzeti kormányokat és társadalmakat támogassa a célok megvalósításában.

Előzménye az Agenda 21

Magyar vonatkozások[]

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága (az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával közösen) első lépésként egy konferenciát szervezett a témában „Közös gondolkodás a jövőnkről” címmel 2016. június 8-9-én Tihanyban. Következő lépésként 2016 őszén elindították az UNESCO humánökológiai Szakkollégiumot a globális együttélésről annak érdekében, hogy a globális társadalmi-környezeti válságról és a lehetséges megoldásokról a fiatal értelmiség és az egyetemek hallgatói interdiszciplináris keretben tájékozódhassanak, és ezt a tudást – hosszabb távon - egyetemi tanulmányaikba beépíthessék.


Részletek[]

Advertisement