Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Találékonyság vagyis kreativitás többféle szintem jelentkezhet. Ezek a környezet változtató potenciált és képességet jelzik.

Az újszerű eredmény lehet csupán az egyén tapasztalatvilága szempontjából (szubjektíven) új. E szerint lehet belső, élményszerű (intuitív), szubjektív oldala is. Így a tanulók különböző tevékenységei, produktumai is lehetnek kreatívak. Az ismereteik bővülésével a "felfedezések" lehetnek az egész emberiség számára is újszerűek.


Az eredmények alapján a kreativitás növekvő szintjeit különböztetjük meg:

  1. Kifejező kreativitás szintje, amikor a gyerek tudását, véleményét, érzésvilágát a legkülönfélébb tevékenységi formákban nyilvánítja ki: szóban, írásban, rajzban, feladatok megoldásában, játékosan, kötöttségek nélkül.
  2. Produktív kreativitás: itt megjelenik a tendencia a szabad játék korlátozására és ellenőrzésére. Az elsajátított ismeretek alkalmazásának igénye és képessége szükséges a kreatív produktum előállításához, problémamegoldáshoz.
  3. Feltaláló (inventív) kreativitás: a kitalálás és felfedezés jellemzi ezt a szintet. Legfontosabb eleme a hajlékonyság, vagyis az új és szokatlan kapcsolatok meglátása az előzőleg nem összefüggő részek között.
  4. Újító (innovatív) kreativitás A személy a meglévő produktumba újat visz, amitől az jobbá válik, vagy esetleg egészen másként, új módon old meg feladatokat, problémákat, s ez jobb, észszerűbb, mint a régi megoldási mód.
  5. Teremtő kreativitás: az alkotás legmagasabb szintje. Alapjaiban teljesen új elv, vagy feltevés keletkezik.

Az első szint már óvodáskorban jelentkezik, és az egyének a jellemfejlődés során egyre magasabb szintekre juthatnak el. A személyiség fejlettségi szintjeivel a Spiráldinamika foglalkozik.


Kapcsolódó témák[]

Források[]

  • Gergencsik E.: Kreativitás és közösség Tankönyvkiadó Bp. 1987.
Advertisement