Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
 • Ezt a „tíz szabályt” eredetileg a francia Sylvain Timsit közölte 2002-ben honlapján: syti.net/Manipulations. Sokan Noam Chomskynak tulajdonítják az írást, de ő ezt 2010-ben cáfolta: a tíz pontot nem ő írta, nem ő tette ki a webre, még ha a szöveg bizonyos elemei eredeztethetők is különböző könyveiben leírt gondolataiból. Az első magyar változat 2012-ben, "tiboru" tolmácsolásában jött létre. Azóta több mint 20 webhelyen is elérhető.

Érdemes többször elolvasni, és elgondolkodni rajta, és akár kiegészíteni, ahogy már többen is megtették.

Through A Childs Eye

Ne csak a látványt, de a folyamatokat, történéseket, ÖNMAGAD is figyeld.

Pontos összefoglalást ad a mai modern tömegmanipuláció eszközeiről és módszereiről:

 1. ) Az emberek figyelmét és agyát le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. A felelősségtudat, önállóság elvétele érdekében figyelmüket el kell terelni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan eseményekkel és hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. "Kenyeret és cirkuszt" A versenysport, végtelen filmsorozatok, autó-mánia, divat, hogy csak a jelentősebbeket említsük.
 2. ) Álproblémák - álmegoldások - A valódi irányítók intelligensek és a háttérben vannak, így nem támadhatóak. Az álca érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis/kreált riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell az átlagemberre zúdítani (világhíradók, mely eseményekre nem lehetünk hatással), amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Mindig vannak megoldások, csak valahogy az alapprobléma nem kerül terítékre, és kiderül hogy ismételten csak egy háború lehet a megoldás.
 3. ) Veszélyérzet, pánikhangulat keltése - Ellenségeket kell találni. A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami sokkal rosszabb van a láthatáron. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a “feketét” (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak, pl. álszakértők, ál-civil szervezetek). Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felől. A népnek úgy kell tekintenie politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ha az ellenségkép miatti szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
 4. ) A kudarcok félremagyarázása fals jövőképpel - a nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. "Fájdalmas, de szükséges" Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek: évszázadokon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet („majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”).
 5. ) Az embereket le kell szoktatni a következetes gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetőknek egyszerűen kell megfogalmazniuk üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. Ismétléssel kell sulykolni az elvárt viselkedést és gondolatokat. Racionális érvelés helyett gyerekesen, lekezelően kell kommunikálni. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
 6. ) Az emberek érzelmeire kell hatni minden adandó alkalommal, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt. "Ezt akarom, tehát jó - te mást akarsz, és az rossz"
 7. ) Elbutítás - az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Engedelmességi reflex kialakítása: butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze. Az agresszió elfogadtatása és a vallásosság terjesztése.
 8. ) Ál-valóság kialakítása - Trendi, középszerű, vagyis sznob álomvilág - a népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Erősíteni kell a vallásos megnyilvánulások, mítoszok, nacionalista legendák szerepét. Vélemény-buborék építése. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a szervezeteket és médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
 9. ) Az egyéni bűntudat keltése, megbélyegzés - fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet. Az életben tapasztalható kudarcok nem a társadalmi rendszer, hanem kizárólag az adott személy hibái, gyengeségei, mert nem elég intelligens, nem tett elegendő erőfeszítést, vagy nincs a megfelelő képességek birtokában. Ezekért kifejezetten ő okolható. Aki nem tartozik az elitbe: szegények, hajléktalanok, háborús és gazdasági menekültek fogalma mind ide tartoznak. Választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert.
 10. ) Tömeges nyilvántartás és elemzés - mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani.

Bónusz

 1. ) A dicső vezér - személyi kultusz kialakítása - csupa pozitív hír, minden arannyá válik, amihez csak hozzáér. Intézkedései mindig közvetve jelennek meg, megközelíthetetlen az intézményei mögött. A médiában viszont gyakran megjelenik, ideális környezetben: család, gyerekek, kutya, főzés, kerti munka.
 2. ) A nyájszellem erősítése prioritás! A "nemzettudat, nemzeti jelképek" kiüresítése, Vallásos áhítat terjesztése, minden eltérés megbélyegzése. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
 3. ) Fokozatos szigorítások - A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be. "Ha forró vízbe teszed a békát kiugrik, de a lassan melegíted a vizet, megfő"
 4. ) Kézi vezérlés - a hatékonyság elérésére minden intézménybe kádereket, saját embereket kell telepíteni, akik teljhatalommal rendelkeznek, és be tudnak avatkozni a vezér akaratának megfelelően.
 5. ) Magán hadsereg létrehozása - és titkosszolgálati eszközök alkalmazása - ijesztgessük az embereket, a jogrend és hivatalos szervek megkerülésével minél hatékonyabban semlegesíteni kell a nemkívánatos elemeket, az erőszak megengedhető a vezér sikerességéhez. Persze ne legyen túl erős és okos a csapat, mert még átveszik a hatalmat.

Kapcsolódó írások[]

Források[]

Advertisement