Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az AD-KAP-PLACC projekt ötlet volt 2008-ban.

FIGYELEM! Ezen a lapon található információk elavultak!
Internetes forrás: ad-kap-tar
Wikia lap: AD-KAP-TÁR

Az AD-KAP-PLACC, mint közvetlen személyes találkozási lehetõség a feleslegesnek talált otthoni holmik (ruhák, könyvek, CD-k, játékok, stb. ami egy hátizsákba belefér) cseréje szükséges holmikra rendkívül hangulatos kellemes és hasznos idõtöltés volt az elmúlt másfél évben 6 alkalommal. Többnyire civil szervezetek tagjai jöttek el, és mûvelõdési házak, civil szervezetek fogadtak be bennünket. Az elõkészítõ munkákban többnyire nem voltak aktívak a házigazdák, az ÁDOB önkéntesei plakátoltak, sokszorosítottak, leveleztek. Úgy gondoljuk, hogy programunk kiforrta magát, ideje szélesebb körben szaporítani, de ehhez szükség van a helyi munkatársak, aktivisták személyes részvállalására.

Alkalmas ez a pályázati program arra is, hogy tapasztalataink alapján, az õsszel Malmöben megrendezendõ Európai Társadalmi Fórumon is - az ottani programhoz illesztéssel - hasonló programot lebonyolíthassunk. A Magyar Szociális Fórum már befogadta tervezetünket, május elején küldik ki az európai szervezõknek. Malmöben kb. 50000 résztvevõvel lehet számolni a 6 napos programon, többnyire civil szervezetek tagjaival fogunk találkozni. Az ottani program sokkal nagyobb léptékû, szélesebb körû lesz.

Mi az az AD-KAP-PLACC?[]

Minden válságidõszakban, amikor egyre kevesebb embernek van egyre kevesebb pénze, természetes önvédelembõl beindulnak a természetbeni csere különbözõ formái.

A formák a kapcsolat módja és a cserealapok szerint alakulnak:

A legegyszerûbb a személyes kapcsolat, amikor egy helyen találkoznak az emberek, és hozzák a számukra már felesleges, de másoknak még hasznos holmit. Ezt a formát nevezzük mi AD-KAP-PLACC-nak. Korábban Csere-Piac volt a neve, és CSERE CSEKK az elszámolás dokumentuma.

A legelterjedtebb forma, a CsereKÖR (Közösségi Önsegítõ Rendszer), (LETSystem=Local Exchange Traiding System) amelyben mindenki bejelenti, hogy milyen szolgáltatást vállal-igényel. Ezt hírlevélben meghatározott idõnként minden tag megkapja, és a címlista szerint keresik meg egymást igényeikkel. A józsefvárosi NAP-klubban ezt telefonon keresztül bonyolítják.

A legújabb formát az Internet megjelenése, elterjedése váltotta ki. A Világfaluban webáruház-szerûen lehet akár anyagi, akár szolgáltatás jellegû dolgokat felkínálni, igényelni. Dolgozunk ebben is. http://cserekor.hu már működik, több, mint 100 tagunk van.

Ez a tevékenység két szempontból is fontos, hasznos, szükséges:

  • Sok felesleges, kinõtt, lecserélt cikk kerülhet oda, ahol éppen arra szükség van, szolgáltatások kaphatóak barátoktól, ismerõsöktõl.
  • A gazdaság számára a szûkös lakossági pénzforrásokból több jut a készletek csökkentésére.

Közös jellemzõjük, hogy nem két fõ ad egymásnak hasonló értékû tárgyat-szolgáltatást, hanem a csoport létszámától függõen mindenki felajánlja, amit tud, képes adni, és bejelenti igényét arra, amire szüksége van. A cserepartner megtalálása, alku után a közösen elfogadott fiktív pénzben növekedik, vagy csökken a résztvevõ két tag "folyószámlája".

A "pénz" viszonyítási alapja lehet a hivatalos pénz (Pl. 1 kanadai Zöld Dollár = 1 kanadai dollár), vagy a munkaóra, különösen szolgáltatások esetén. Malmõben, és ebben a projektben is, a tojást ajánljuk "pénznemként", mivel azt mindenki tudja, hogy mennyibe kerül a saját országukban, és azt is, hogy egy résztvevõnek hány percet kell dolgoznia 1 tojás megvásárlásához.

Komolyabb méretekben 2002.-ben Argentínában alakultak "Barter-piacok, -boltok", amikor az államadósság miatt még a bank-automatákat is kikapcsolták. Ott egy-egy helyszínre kb. 100 fõ vitte el cserére ajánlott holmiját, és hirtelenjében nyomtatott pénzzel (5 Credits - névértékben) fizettek egymásnak. Ezzel a "Monopoly-pénzzel még az IMF is elfogadta az aktuális adósság-törlesztést.

A Magyarországon is szaporodó AD-KAP-PLACC akciók alkalmi személyes összejövetelek, ahol elõzetes becsüs igénybevételével (HUMUSZ), vagy az alku szerinti ár egymásnak igazolásával a Forgalom-lapon (ÁDOB), tudnak cserélni a résztvevõk. A szlogenünk: "Hozz egy hátizsáknyi felesleges holmit, és a pénztárcádat hagyd otthon!" Ezt a felhívásban, a jelentkezéseknél is igyekszünk tudatosítani a leendõ résztvevõkben.

A személyes AD-KAP-PLACC jó alkalom az ismerkedésre, kommunikációra. De ebbõl van, lehet továbblépés is. Azok, akiknek pozitív egyenlegük van a Forgalom-lapon, érdekeltek abban, hogy elkölthessék. Van Internetes levelezési listánk, ahol ezt megtehetik, már kiegészítve a tárgyakat szolgáltatásokkal is. Ez a több helyen mûködõ CsereKÖR (Közösségi Önsegítõ Rendszer, illetve a LETSystem (Local Exchange Traiding System) helyi cserekereskedelmi rendszer kialakulását eredményezheti két, vagy több AD-KAP-PLACC között. Kellő elterjedtség esetén, a Forgalom-lap akár közösségi pénzként is funkcionálhat.

A projekt célja[]

A budapesti civil szervezetek aktivistáit olyan élményben részesíteni a rendezvényen, hogy megérezzék az AD-KAP-PLACC hangulatát, és akarják meghonosítani - mûködtetni székhelyükön is.

Uniós forrásokban egyelõre nem gondolkodunk, de a Malmöi Fórumon résztvevõ leendõ barátokkal tartós kapcsolatokra, együttmûködésre számítunk. (Beleértve a magyar civil szervezeteket is.)

A sikeres "eladók" az AD-KAP-PLACC-on, majd a CsereKÖR-ben, kinõhetik magukat Alkalmi Munkavállalói Könyvvel dolgozóvá, egyéni vállalkozóvá, sõt, összefogva "szociális" szövetkezetet is alakíthatnak. Ezzel továbblépünk a civil kereteken, és jelentõsen csökkenthetjük az Önkormányzatok szociális kiadásait, a munkanélküliek visszavezetõdnek a munka világába, mint önfoglalkoztatók, és növelik a fizetõképes keresletet az üzleti szférában.

Szeretnénk kiterjeszteni a rászorultakra, a halmozottan hátrányos helyzetûekre az AD-KAP-PLACC-ot, hiszen fõleg nekik létérdekük, hogy ne kelljen mindent pénzért venniük. Ez azért kemény feladat, mert civil társadalmunk alapvetõen a középosztályt képviseli. A rászorult célcsoport pedig - egyelõre - csak pénzben tud gondolkodni. Mivel a rendezvényünk 4 órás lesz, olyan büfét tervezünk, ahol saját készítésû bio-termékeket a Forgalom-lapjukkal vehetnek a résztvevõk.

Célcsoportunk[]

Kb 50-100 jelentkezõvel (civil szervezettel) számolunk, ami 10-szeres megszólítást igényel. Mindenképpen megkeressük a kisebbségi önkormányzatokat, a hajléktalanokat is. Szeretnénk igénybe venni ehhez a Fõvárosi Önkormányzat Civil Irodájának címlistáját, és az EU-Háló budapesti elérhetõségeivel is számolunk. A továbbvitelre vállalkozó szervezeteknél kb. 50 civil csoportra számítunk.

Az AD-KAP-PLACC megszervezését vállalóknak átadunk 50-50 Forgalom-lapot, de ezeken csak 11 rovat van. A pénz azért képes mûködõ, elfogadott lenni, mert az emberek bíznak benne. Az ÁDOB pecsétje, - megerõsítve a tovább kiosztó civilekével teszi hitelessé az ottani résztvevõknek a beírt számokat. Azt fogjuk kérni a programon résztvevõktõl, hogy a betelt Forgalom-lapok bevonásával (az egyenleg átvitelével) adjanak majd ki új Forgalom-lapot. Lesz tehát lehetõség a továbbfolytatásra, és a forgalom kiértékelésére, illetve, a mozgalom alakulására is lesz rálátásunk.

A projektben 4-5 ÁDOB-tag munkájára számítunk. A lehetséges keretösszeg nem enged értékarányos jövedelmet, kb. a 4/5-ödét önkéntesként végezzük. A jövedelmeket a legegyszerûbb módon, Alkalmi Munkavállalói Könyvvel fizetjük ki.

Szeretnénk eredményeinket közzétenni, ha másképp nem lehet, a honlapjainkon (http://adob.extra.hu, illetve http://tarsadalmiforum.extra.hu ) lesz látható.

Advertisement