Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Tax

BŐVÍTHETŐ!

Az adópénzek és átlátható állami gazdálkodás biztosítása program népszerű neve az "üvegzseb".

Egy weblapon mutassa minden közpénz kifizetését, forintra, forrás és cél, döntés és felelős meghatározási igazolással. Az adóbevételeket is látnánk persze, a szakértői kormány egyik lényeges eszköze.

Az elszámoltathatóság része.


Jogi háttér[]

A közzététel az alábbi jogszabályok alapján történik:

  • 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja szerint. "a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról"

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
  • 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
  • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
  • 1096/2003. (IX. 11.) Korm. határozat a közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságáról, átláthatóbbá tételéről és ellenőrzésének bővítéséről szóló "Üvegzseb" törvényből eredő és az államháztartási információs és működési rendszer korszerűsítését szolgáló egyes feladatokról
  • 18/2005 (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

Források[]

Advertisement