Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az Önfenntartó Mátrix Szövetkezet ( Hangya ) elve

Honlap:

Mit nevezünk Mátrix Szövetkezetnek ?[]

Egy kisváros és környékét, vagy kisebb-nagyobb falvakat magában foglaló , a természeti tényezők által meghatározott tájon önszerveződő közösségeket, ahol 5-20 ezer ember él.

A Szerveződés jogi kerete: a kistáj felnőtt lakosságának zömét magában foglaló általános és hitelszövetkezet.

Esernyők

Önnfenntartás

Célja[]

A Mátrix Szövetkezet nem profitorientált, és nem célja rendszeres, minél nagyobb osztalék (nyereség-részesedés) osztása a tulajdonosok (tagok) számára, hanem az, hogy a kistájon mennél teljesebb foglalkoztatottságot, és mindenki számára tisztes, kulturált megélhetést biztosítson.

A Szövetkezet arra törekszik, hogy egyfelől a tagok mennél több áru- és szolgáltatás-szükségletét a szövetkezethez tartozó (társult vagy belső) vállalkozások elégítsék ki, másfelől a vállalkozások mennél több beszállítója, illetve munkavállalója a szövetkezeti tagságból kerüljön ki.

Felépítése[]

Az önfenntartó Mátrix szövetkezet társult vállalkozók, belső vállalkozók (termelők, szolgáltatók, kereskedők) és fogyasztók együttese.

Társult vállalkozó: önálló, (magaura) vállalkozó (egyén, cég,társaság) a működéshez szükséges termelőeszközök tulajdonosa, vagy bérlője, aki (amely) hálózati (franchise) vagy más együttműködési szerződéssel a Mátrix szövetkezet szerves részévé válik.

Belső vállalkozásnál a termelőeszközök a szövetkezet tulajdonában vannak, és egy (vagy több) tag szerződéssel vállalkozik ezek hatékony működtetésére.

A Magyar Mátrix Kft filozófiája, és küldetése, koncepciója az ország, és a Kárpát Medence teljes területének hálózatba szervezése a MÁTRIX megvalósítása, amely teljes mértékben kiutat mutat, és új dimenzióba helyezi a jelen igencsak nehéz gazdasági helyzetet, kilátástalanságot, elszegényedést, tervezetlenséget.

Feladatai[]

A Mátrix Szöv. illetve a társult és belső vállalkozások funkciói:

  • munkahelyek teremtése és fenntartása, tisztes jövedelem biztosítása a helyi lakosok számára.
  • a lakosság ellátása olcsó, jó minőségű, alapvető fogyasztási cikkekkel:
  • a földből élők ellátása termelőeszközökkel, műtrágyával, növényvédő szerrel, szaporító anyagokkal, stb.
  • termékfelvásárlás,
  • a mg termékek ésszerű fokig való feldolgozása és értékesítése
  • Önköltségi kamatú hitelellátás

A tagok teljesítménycseréjének lebonyolítása

  • Szaktanácsadás szakmai továbbképzés,
  • rászorultak segítése
  • közbiztonság megjavítása ( rendőrséggel való együttműködés, polgárőrség, mező őrség)

Elszámoló egysége az ARANY KORONA[]

Szokatlan, de eredményesnek ígérkezik, ha a Szövetkezeti formát összekötjük az aranynak mint egyetemes mérőeszköznek a fizetőeszközként való bevezetésével. A társult és belső vállalkozók és szövetkezeti tag fogyasztók közötti forgalom közvetítője tehát nem az állami pénz, (a Ft amely ki van téve az inflációnak, valamint a bel- és külföldi spekulációnak), hanem az aranyat 100% ban tartalmazó arany kártya, vagy trezorjegy ( váltópénz? ) Egy Arany Korona = 0,01 gr arany mindenkori értéke.

Az Arany Korona nem inflálódik, nem veszít az értékéből, de az ára növekedhet az arany világpiaci árának megfelelően. Tehát egyre több Ft ot vagy Eurót kap a tag az egységnyi aranyáért, ha visszaváltani akarja.

Indulásképpen minden tag – mondjuk 20 -50 ezer, vagy akár több százezer, millió Ft-al beszáll, befektet a szövetkezet alapító tőkéjébe, amely tőkét a szövetkezet elszámoló irodája a Magyar Mátrix központján keresztül azonnal aranyba fekteti, és kis címletű trezorjegyekre, vagy aranykártyára váltja, amelyet visszaosztja a befektető tagoknak, akik ezentúl aranyban tartják a vagyonukat.

Lesznek olyan tagok is, akinek nincs pénze, csak valamilyen munkát, terméket, élelmiszert, stb. szolgáltatást képesek végezni, de ez nem befolyásolja a tagsági jogviszonyát, mert a munkavégzései, termékeladási után Arany Koronát kaphat a tagságtól fizetségképpen. Így tehát ő is arany tulajdonos lehet, és adhat vehet. A tagok a belépő forintjuk mellé meghatározott mértékű kamatmentes hitelt is kaphat, amennyiben a szövetkezeten belül felállított Hitelbíráló Bizottság (min 3fő) az arra érdemes tagoknak megítéli a hitelezést.

Az Elszámoló Iroda számítógépen vezeti a tagok egyszámláit, amely alapján akár elektronikus úton is lehetséges a fizetés a mai banki fizetési rendszereknek megfelelően.

Advertisement