Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Indian-personality

Az ember sorsa a jelleme?

Az értékrend a társadalmi normák, világnézet és személyes tapasztalatok által alakuló, legfontosabbnak tekintett emberi értékek, alapértékek. A személyiségfejlesztés, pozitív pszichológia az egyén és közösség által is előnyös hozzáállás erősítését és tudatosítását tűzte ki célul. Az egyén értékrendje a környezetésvel együttesen alakítja ki a jellemvonásokat.

Bábosik István (1999) fogalmazása szerint a jellem nevelő hatásokra kialakult szükségleti-motivációs képződményekből – szokásokból, példakép-eszményképekből és meggyőződésekből szerveződik. [1]

A hagyományos magyar alapértékek[]

A hagyományos magyar értékrend elsődleges értékeinek sorrendje:

  • család - a legfontosabb az ember életében;
  • nyugalom - a rendezett, békés és nyugodt életet jelenti;
  • megbecsültség - másoknak jó véleménye legyen róla, tisztességes, becsületes embernek tartsák;
  • anyagi előrejutás - arra való törekvés, hogy mindaz, ami elérhető megszerezhessem;
  • hit - fontos, hogy az ember valamiben higgyen.

A "helyes élet" paraszti szabályai

Fejlődési spirál[]

A spiráldinamika az emberi értékrendek és világnézetek nyolcszintű fejlődéselméleti modellje. Leírja, hogy a fejlődés miként nyilvánul meg az egyén személyes életében és a társadalomban. A Maslow-piramis továbbfejlesztéseként azt is megtudhatjuk az elmélet alapján, hogy mi motiválja az emberi viselkedést az egyes szinteken. Alapfeltevése, hogy a személyes emberi fejlődés és a közös, kulturális értékeink fejlődése között szoros kapcsolat áll fenn. Don Beck és Christopher Cowan fejlesztették tovább Richard Dawkins és Dr. Clare Graves elméletét és nevezték el spiráldinamikának.


További cikkek, értekezések a témában[]

Advertisement