Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az ÉrMeHáló (www.ermehalo.hu), a több száz keresztény üzletembert tömörítő hálózat.

ÉrMe BANKÓ[]

2009. januárjában az ÉrMe megalapításának 10. évében, az ÉrMe Üzleti Hálózata egyelőre papír alapon bevezette az ÉrMe bankó-t mint a Hálózat üzleti forgalmát serkenteni hivatott egyik eszközt. A bankó bevezetésének nem titkolt hosszabb távú célja egy olyan közösségi szintű gazdaságélénkítő eszköz kialakítása, mely elősegíti az ÉrMe Üzleti Hálózat tagjainak üzleti sikerét.

Fontos leszögezni, hogy a bankó jelenlegi formájában nem pénz, hanem egy meghatározott körben igénybe vehető kedvezményre jogosító eszköz (voucher) - közösségi pénz. Egy 10-es címletű bankó felhasználható 10 € értékben, 10 %-ot meg nem haladó kedvezmény igénybevételére, a hálózati Partnerek termékei és szolgáltatásai megvásárlásakor.

A bankó elfogadó cégek – ÉrMe Partnerek - üzleti TISZTESSÉGÉT és ÉRTÉKORIENTÁLTSÁGÁT, valamint termékeik és szolgáltatásaik MEGBÍZHATÓSÁGÁT az Üzleti Hálózat vezetése az elmúlt majd 10 év gyakorlati tapasztalatai alapján igazolja, melyről a bankó elfogadó nyilatkozatot is kap. A nyilatkozat kiadható és visszavonható, általában egy naptári évre érvényes.

Működése[]

A bankó működésének lényege, hogy a bankót elfogadó cég a bankó ellenében kedvezményt biztosít termékei és szolgáltatásai megvásárlásakor. Az így elfogadott bankó mértékében a cég maga is kedvezményre jogosult a hálózat termékei és szolgáltatásai igénybevételekor. Azaz a bankó ellenében adott kedvezmény, nem elveszett, hanem elhalasztott árbevétel. A bankó elfogadó, a maga által adott kedvezményt akkor tudja realizálni, amikor maga is felhasználja a birtokában levő bankókat.

Megszerzése[]

ÉrMe bankóhoz az érdeklődők a következő csatornákon juthatnak:

  • A Partnerek a regisztrációs díjjal arányos mennyiségű bankót kapnak
  • Az ÉrMe Üzleti Hálózat anyagi támogatói támogatásukkal arányos mennyiségű ÉrMe bankó-t kapnak
  • Az ÉrMe Üzleti Hálózat fejlődése és növekedése érdekében önkéntesen tevékenykedők, átlagon felüli teljesítményük elismeréseként szintén ÉrMe bankóhoz juthatnak
  • Az ÉrMe Üzleti Hálózat és Partnerei marketingtevékenységük során, külsősök számára is adhatnak ÉrMe bankót
  • A bankó megvásárolható annak tulajdonosaitól (Pl. Partnerek, ugyanakkor az ÉrMe szervezetei bankó értékesítéssel nem foglalkoznak.)

Üzleti kedvezmények[]

Az ÉrMe Üzleti Hálózaton belül a Hálózat tagjai saját belátásuk szerint adnak kedvezményeket és egyszeri, vagy folyamatos könnyítéseket egymásnak és egymás ügyfeleinek, ismerőseinek. A Hálózatban intézményes formában igénybe vehető kedvezmények alapvetően az ÉrMe BANKÓ használatára épülnek. Azaz intézményes üzleti kedvezményeket alapvetően az ÉrMe BANKÓ tulajdonosai és birtokosai tudnak igénybe venni a bankót elfogadó cégek részéről. Az ÉrMe BANKÓT elfogadó, az ÉrMe Üzleti Hálózat vezetése által TISZTESSÉGESNEK, MEGBÍZHATÓNAK és ÉRTÉKORIENTÁLTNAK ítélt cégek listája, szolgáltatásaik és elérhetőségük az alábbi linken tekinthetők meg.

Csatlakozás[]

ÉrMe Bankó Elfogadó Partnerré az válhat, aki rendelkezik a Hálózat üzleti referenciájával, legalább egy Partner ajánlásával és ezek alapján bizalmat kap az ÉrMe Üzleti Hálózat vezetőitől. További feltétele az ÉrMe Partnerré válásnak, az éves regisztrációs díj befizetése, mely a Hálózat fejlesztésének és kommunikációjának költségeihez járul hozzá. A regisztrációs díjat a partner számla ellenében fizeti be az ÉrtékTeremtő Üzlet és Vállalkozásfejlesztő Kft. részére. Az érdeklődők csatlakozási szándékukat a banko@ermehalo.hu címen jelezhetik.

Forrás[]

Advertisement