Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az életcél olyan feladat kitűzése, amely az egyén számára tartós sikert biztosít. A helyesen megfogalmazott életcél egy motiváló küldetés, elérhetetlen - ám elérhető részcélokra bontható.

Lighthouse-2

A kimagasló teljesítmény megtartása - a módszer elterjesztése gyakran a tartós siker titka.

A Jellemvonások fejlődésével és élethelyzettel együtt az aktuális célok is változnak.

Életcélok fajtái az indiai filozófiában

  • anyagi javak szerzése, felhalmozása, a nyereség, a gyarapodás Artha
  • egyéni vágyak beteljesítése, melyek elégedettséget, jóleső örömet, jólétet ad: Káma
  • magasabb rendű célok követése, az igazság, a szeretet, a kötelességek betöltése Dharma,
  • felszabadulás az anyagi világ kötelékei alól, a lélek uralkodása a fizikai test felett, Móksa,

Életcélok szintjei, Spiráldinamika[]

  1. Céltalan, vagyis szolga
  2. Egyéni céljai vannak: vagyis lovag
  3. Másokat irányítani képes a céljaiért: úr
  4. Közös célok érdekében tesz: szövetséges
  5. Célokat fejleszt: államférfi


A Spiráldinamika az Maslow-féle szükséglet piramis szintjait túlhaladva mutat további fejlődési szinteket.

Csalódások[]

Az életben akkor következnek be csalódások, ha rossz célokat tűztünk ki, vagy nem voltunk felkészülve az adott cél elérésére. Ezért az önfejlesztés, önképzés bármely életcél elérésének az útja. Szorgalom, tudatosság mint emberi értékek ebben segítenek.

Források, ajánlott írások[]

Advertisement