Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

HASZON

Helyi Alkalmakra SZövetkezés Okosan, Nyereségesen - Vállalkozói ismeretek

A HASZON program során az a célunk, hogy munkanélkülieknek, akik szeretnének dolgozni, segítsünk megtalálni azt a terméket, tevékenységet, amellyel egyénileg, vagy közösen beindíthatják vállalkozásukat. A 2 napos program során nem tudnak teljes körûen felkészülni a beindulásra, de feltesszük, és kidolgozzák, legalább vázlat szinten azokat a fontos kérdéseket, amelyek átgondolása nélkül felelőtlenség beleugrani egy vállalkozásba. Kihasználjuk, hogy kb. 12-16 fő tud javaslatokat, felajánlásokat tenni az egyes csoportoknak, folyamatosan megmérettetik a tevékenységük.

A két napot egy hetes szünet közbeiktatásával tervezzük azért, hogy időközben ismereteiket bővíthessék.

A két nap természetesen nem elég egy vállalkozás megalapozására, ezt 2 vonalon próbáljuk tovább segíteni.


Patronálás[]

2 hetet szánunk arra, hogy a csoportokkal a leendõ termék, szolgáltatás kialakításával, piaci lehetõségeivel, marketingtervével foglalkozzunk. 4 napot szánunk a technológia megtervezésére. A szükséges eszközök, anyagok, szaktudás megfogalmazásával lehetõvé válik a gyártás felfutásának tervezése, a várható költségek, fejlesztések becslése. 3 napon át foglalkozunk a gazdálkodás kérdéseivel (az üzleti tervezés, a forrásteremtés, az adózás, az adminisztráció, a könyvelés, a pénzgazdálkodás (cash-flow)). 1 napot szánunk a vállalkozás formáinak megismertetésére. A döntéshez tudni kell az alakulás feltételeirõl, az adózási, könyvelési eltérésekrõl, a döntési mechanizmusokról. A fenti idõarányok nemcsak a várhatóan szükséges igényt tartalmazzák, hanem lehetõséget adnak arra is, hogy közhasznú támogatásban részesülõ munkatársaink (kezdeményezéseink alapján 1 fõ Hevesben, 2 fõ Budapesten - Újpesten és Dél-Budán) 16 heti beindulási idõszak után teljes munkaidõben foglalkozhassanak újabb és újabb csapatokban. Az elsõ 16 hét programját az alábbi táblázatban mutatjuk be:


Ciklus
(2 hét) (nap)
Tevékenység
Idõigény
Téma
1.
 I. csapat 


HASZON Program

2
Tréning 
2.
I. csapat 


5 csoportnak konzultáció

10 
 Termék 
 3.
II. csapat 


HASZON Program 
 I. csapat 
5 csoportnak konzultáció


Tréning 

Technológia

 4
II. csapat 


5 csoportnak konzultáció 

10 
Termék
5. 
II. csapat 


HASZON Program I 
 I. csapat 
5 csoportnak konzultáció 
II. csapat 
5 csoportnak konzultáció

2


3


4
Tréning 


 

Gazdálkodás 
 

Technológia

6.
III. csapat 


5 csoportnak konzultáció 

10 
Termék
7.
 IV. csapat HASZON Program 


 I. csapat 
5 csoportnak konzultáció 
II. csapat 
5 csoportnak konzultáció 
III. csapat 
5 csoportnak konzultáció
Tréning 


 

Vállalkozás 
 

Gazdálkodás 
 

Technológia 

8.
IV. csapat 


5 csoportnak konzultáció

10
Termék


Szándékosan használjuk a "konzultáció" kifejezést, mert nyitva akarjuk hagyni a fenti ciklusokon belül a patronálás módját Lehet elõadás, képzés, tréning, szerepjáték, csoportonként (4-5 fõ), vagy csapatonként (15-20 fõ). Az elsõ 16 hétben felmerülõ igények, szerzett tapasztalatok után alakulhatnak ki a tematikák .

A HASZNOS EGYESÜLET[]

Azt a légkört, amely kialakul a csoportok között, a csapaton belül célszerû megõrizni. Erre gondoljuk az egyesületi formát, mely a tapasztalatok átadását, a segítõkészség mûködését továbbviheti. A döntés természetesen a csapaton múlik, mindazonáltal ez lehet a további kapcsolattartás formája az alapítvánnyal is. Az egyesületi forma a jogszabályokban meghatározott árbevétel mértékéig a vállalkozások jogi kereteként is alkalmas lehet.

Advertisement