Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai könyvajánló

Ángyán, József

Szerzői jog © 2003 Mezőgazda Kiadó

Ezzel a könyvünkkel mindenek előtt Magyarország mezőgazdálkodásra alkalmas, védett és érzékeny természeti területei földtulajdonosainak és használóinak fenntartható, természetkímélő gazdálkodásához kívánunk elméleti és gyakorlati segítséget adni. Szeretnénk, ha kötetünket a természetvédelem gyakorlatában dolgozó szakemberek, szakmai felügyelők és természetvédelmi őrök is gyakran és haszonnal forgatnák. Rajtuk kívül jó szívvel ajánljuk e munkát a közép- és felsőfokú graduális és posztgraduális képzés keretein belül gyakorlati természetvédelemmel, környezet- és tájgazdálkodással, mezőgazdálkodással foglalkozóknak, oktatóknak, hallgatóknak és mindazoknak, akik érdekeltek a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a természetvédelem összehangolásában, harmonikus fejlesztésében. Akik tudnak, és akarnak is tenni ezen új típusú fejlődés kibontakoztatásáért.

Új ismeretekre, tudásra és gondolkodásmódra van szükség, amely sok esetben nem jelent mást, mint a szerves fejlődéshez való visszatérést, e fejlődés fonalának újbóli felvételét, kialakult, évszázadok alatt csiszolódott, a tájakhoz illeszkedő gazdálkodási rendszereinek korszerű újrafogalmazását. Könyvünk ehhez kíván segítséget adni különösen azok számára, akik védett vagy érzékeny természeti területeinken gazdálkodnak, vagy e területek mezőgazdasági és természetvédelmi hasznosításának irányítását, ellenőrzését végzik. Mindezekből kiindulva a következő kérdésköröket vizsgáljuk.

  • Részletesen elemezzük a természetvédelem és a mezőgazdálkodás kapcsolatait, a két terület fejlődésének fő irányát, jellemzőit, eredményeit, problémáit.
  • Ezek után több oldalról megvizsgáljuk a mezőgazdálkodás, a természetvédelem és a vidék újraegyesítését célzó többfunkciós európai agrármodellt, annak kialakulását, hátterét, alapértékeit, Magyarország számára felkínált lehetőségeit.
  • Ezt követően bemutatjuk Magyarország területének környezeti érzékenységét, illetve agrárpotenciálját, az azokat meghatározó tényezőket, majd a két terület összehangolását célzó földhasználati zónarendszert. Kialakításának részletes metodikai leírását a mellékletben tesszük közzé.
  • A többfunkciós európai agrármodell megvalósításának magyar kereteit adó Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bemutatását követően a védett és érzékeny területek szempontjából egyik legfontosabb alapmodelljét, az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszerét, annak kialakulását, működésmódját és hazai helyzetét, perspektíváit elemezzük. Ehhez kapcsolódóan a könyv mellékletében egy modellvizsgálaton keresztül vázlatosan bemutatjuk a rendszert, mint az önkéntes megállapodások mintarendszerét és az ezekhez kapcsolódó kifizetések modellszámításának módszereit.
  • A könyv központi részét a védett és érzékeny természeti területek jellemzése és az e területeken folytatható mezőgazdálkodás szempontjainak részletes elemzése adja, mely magába foglalja a gazdálkodás és a védelem üzemi szintű összehangolása tervezési metodikájának bemutatását is. Mindezeken túl röviden, példaképpen, esettanumányszerűen ismertetjük egyik nemzeti parkunk gazdálkodását.
  • A gazdag bibliográfia lehetőséget és segítséget kínál az egyes területek részletesebb megismerésére, a mellékletek pedig fontos kiegészítő információkat adnak.


Forrás, letöltési linkek[]

Advertisement