Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement


A Feltétel nélküli alapjuttatások részét kell képezze az általános alapoktatás társadalmi modulja. Ez azt jelenti, hogy egy fél év alatt teljesíthető tananyag biztosítsa egy önálló, aktív életvitelre képes állampolgár számára szükséges ismereteket és képzéseket. A képzésnek szabadon elérhetőnek és általánosnak kell lennie, egy vizsgával összeköthető.

Jelentősége, társadalmi hatásai[]

Az alapfokú oktatás sok országban nem elérhető, illetve nagyon gyenge színvonalú. Ennek következménye a népesség vonatkozásában jól kimutatható: Állandósult, háborúig fajuló konfliktusok, alig működő egészségügy miatt a korai elhalálozások magas száma illetve a magas szaporulat. Ha van oktatás, akkor is a lexikális elemekre fókuszál, nem ad életstratégiákat és érvényesülési technikákat. Az alternatív oktatási módszerek a készségfejlesztésben nagy előrelépést jelentenek, a spiráldinamika szerinti magasabb jellem szintek elérését teszi lehetővé.

Az írás olvasás elsajátítása az internet mellett sarkalatos, mert lehetővé teszi a hatékony önképzést.

Társadalmi beágyazódás[]

A vizsga szintjét úgy kell meghatározni, hogy a felnőtt népesség 66-80%-a képes legyen a teljesítésére fél év képzés után. Összekapcsolható a szavazati joggal és mentális érettséggel.

Az oktatás funkciói[]

A modern oktatási rendszereknek is egyik legfontosabb jellemzője az, hogy egy időben többféle funkciót képesek betölteni.

  1. a kultúra újratermelése,
  2. az egyén személyiségének alakítása,
  3. a társadalmi struktúra újratermelése vagy átalakítása,
  4. a gazdaság működésének és növekedésének elősegítése,
  5. a politikai rendszer legitimálása,
  6. a társadalmi integráció biztosítása,
  7. különböző szolgáltatási funkciók ellátása,
  8. a társadalmi változások elősegítése vagy fékezése.

az egyes funkciók egymással szükségképpen kölcsönhatásba kerülnek: egymást gátolhatják vagy erősíthetik.

Kapcsolódó cikkek, források[]

Advertisement