FANDOM


A társadalmi felelősségvállalás a közjó érdekében a környezetünkért végzett tevékenység. Alapja az együttérzés (empátia) és az előretekintő ésszerűség. A jelenlegi közgazdasági felépítés egyik legjelentősebb kritikája, hogy a társadalmi felelősséget minimalizálni igyekszik. Az etikus gazdaság lehetőségeinek feltárására indult el a humánökológia és a gazdaságetika tudománya.

Unhappy

Gondoskodás

Közügyek Szerkesztés

Oktatás támogatása Szerkesztés

Alternatív oktatás

Országos Magyar Diáknyomor enyhítő Akciók

Kutatás-fejlesztés Szerkesztés

Környezettudatos gazdaság Szerkesztés

Vállalati forma és minősítési rendszerek Szerkesztés


Vállalkozási ismeretek Szerkesztés

Életminőség támogatása Szerkesztés

Kereskedelem Szerkesztés

Gazdasági válság Szerkesztés

Szociális támogatás Szerkesztés

Időstámogatás Szerkesztés

Lásd még Szerkesztés